циклові комісії- Загальне фортепіано
НОВИНИ, ПОДІЇ, АФІША
З історії
До 50-річчя Черкаського музичного училища
ім. С.С.Гулака-Артемовського (2011 рік)

У навчальному процесі та концертній практиці виконавців на струнних, духових, народних інструментах, а також вокалістів завжди значну і активну роль відігравали піаністи-концертмейстери, від мистецького рівня яких залежали творчі досягнення молодих солістів. Звучання фортепіано, передаючи наповненість звукового колориту оркестру, створює вигідний і насичений фон, на якому рельєф соліста сприймається особливо проникливо та виразно.

Діяльність концертмейстера не така проста, як здається на перший погляд. У ній об'єднуються творчі, педагогічні і психологічні складові – нерозривні у навчальних, концертних і конкурсних ситуаціях. При спільному музичному виконанні необхідно однаковою мірою як прагнення захопити партнера своїм задумом, так і уміння захопитися задумом партнера, зрозуміти його наміри і прийняти їх; творчо співпереживати під час виконання. Специфічне відчуття єдності є результатом безперервного природного контакту концертмейстера і соліста, їх взаєморозуміння і згоди. Працюючи концертмейстером, піаніст повсякчас знайомиться із новими творами, постійно розширюючи свій музичний світогляд, зростає як митець, і ніколи не втрачає інтересу до своєї роботи. Поняття концертмейстера включає не лише концертний супровід, це – ще розучування із солістами партій, уміння контролювати якість їх виконання, знання інструментальної виконавської специфіки і причин виникнення труднощів, уміння наштовхнути на правильну дорогу до виправлення.

Окрім концертмейстерства, на викладачів циклової комісії покладено завдання освоєння фортепіано студентами-інструменталістами та студентам спеціалізацій «хорове диригування» і «музичне мистецтво естради». Починаючи з 1966 року – часу започаткування відділу – і до сьогодні на фортепіано навчились, у більшій чи меншій мірі, грати декілька тисяч студентів. Можна з упевненістю стверджувати, що навички володіння фортепіано стали у нагоді багатьом випускникам Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського у їх подальшому фаховому зростанні.


Основи роботи циклової комісії загального фортепіано довелося налагоджувати її першому голові – випускниці Кишинівської консерваторії Аллі Миколаївні Остапчук. Згодом вона продовжила працю на цикловій комісії спеціального фортепіано, не одне десятиріччя керуючи її справами. Алла Миколаївна віддала Черкаському музичному училищу більше 40 років плідної творчої праці на ниві вирощування піаністичних талантів.
ФОТО:
А.М.ОСТАПЧУК – перша завідувачка циклової комісії концертмейстерства і загального фортепіано

ФОТО:
Найкращі з піаністів першого випуску рідного училища І.Є.ШЛЕЙФМАН, С.А.ДУВІНСЬКА, Н.О.ВОРОНОВА, Г.С.ГУБІНА залишились працювати 
у ньому як перші концертмейстери (1965)

Їм, а також О.Ю.Солодовнік випала місія визначати основні напрямки діяльності циклової комісії, ствер-джувати основи та принципи творчої організації.

За час існування відділу його очолювали Т.І.Мігунова, Л.І.Терещук, О.Б.Сергєєва, Ю.В.Покотило. З вересня 2005 року посаду голови циклової комісії доручено випускниці Харківської консерваторії Олені Василівні Пономаренко – вихованці рідного училища, яка достойно продовжує заповіти А.М.Остапчук – свого першого вчителя з фаху.

Концертмейстерами і викладачами загального фортепіано у різні роки працювали Р.Іванова, Л.Коміна, Т.Саламатова, В.Дружкова, О.Помелова, Т.Лоскутнікова, Т.Гук, Н.Желудова, Л.Молчанова, Е.Сєдова, О.Шеремет, Л.Кравченко.

ФОТО: ЦИКЛОВА КОМІСІЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСТВА І ЗАГАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО

Зліва-праворуч: Н.В.Оношко; І.М.Черненко; М.В.Остапенко; О.Л.Булкін; М.П.Романенко; голова циклової комісії О.В.Пономаренко; І.В.Пшенічкіна (2011)

Сьогоднішній день колективу – це творча праця досвідчених педагогів І.Богомол, О.Булкіна, Н.Воронової, І.Добромислової, А.Драгана, А.Єпіфанової, О.Єременко, О.Іванової, М.Остапенко, Ю.Покотила, О.Пономаренко, М.Романенко, І.Черненко. Молоді викладачі Н.Оношко, О.Запряткін, І.Пшенічкіна гідно продовжують викладацькі та виконавські традиції старших колег.

Більшість із них є вихованцями Черкаського музичного училища, які після його закінчення продовжили фахове шліфування у різних консерваторіях колишнього СРСР: О.Булкін – випускник Московської консерваторії; Н.Оношко, О.Запряткін закінчили Одеську консерваторію; отримали диплом Львівської консерваторії О.Єременко та О.Іванова; А.Драган, О.Пономаренко навчались у Харківській консерваторії, М.Романенко, І.Пшенічкіна – у Донецькій, а М.Остапенко закінчила консерваторію у Ташкенті.

******

Старійшини циклової комісії загального фортепіано, які ось уже більше 40 років тут плідно працюють, – викладачі Н.О.Воронова та І.Б.Добромислова. Наталія Олександрівна Воронова з початку своєї трудової діяльності є незмінним концертмейстером навчального хору. Ірина Бори-сівна Добромислова не пориває професійних зв’язків із відділом народних інструментів. Маючи великий викладацький та концертмейстерський досвід, Н.Воронова та І.Добромислова завжди допомагають своїм молодшим колегам у складних ситуаціях слушною порадою і професійною підтримкою.

ФОТО:
Ветеран циклової комісії І.Б.ДОБРОМИСЛОВА – досвідчений концертмейстер, викладач загального фортепіано та мудрий наставник молоді

Співпраця із творчими колективами музичного училища – неодмінна складова професійної діяльності найбільш фахових концертмейстерів. Викладач А.Єпіфанова виконує фортепіанні партії у духовому оркестрі. З ним вона брала участь у міжнародному конкурсі духових оркестрів (Рівне, 2002), у міжнародному фестивалі духової музики (Мелітополь, 2009), виступала на багатьох концертах за участю оркестру. Викладач О.Пономаренко виконує партії фортепіано в оркестрі народних інструментів. Студенти, які здобувають фах естрадного фортепіано, граючи в біг-бенді, переймають у неї досвід майстерного виконанні партій клавішних інструментів.

ФОТО:
А.М.ЄПІФАНОВА як виконавець партії фортепіано успішно співпрацює із лауреатом міжнародних конкурсів духовим оркестром Черкаського музичного училища

Усі викладачі-концертмейстери постійно виступають зі своїми студентами-солістами у численних і різноманітних концертних заходах – від тематичних лекцій-концертів, адресованих студентському колективу, до звітних концертів училища для громадськості міста та області. Більше 20 років викладачі А.Єпіфанова, І.Богомол, О.Пономаренко зі студентами відділу оркестрових духових та ударних інструментів беруть участь у всіляких міжрегіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах духової музики. Згодом до них доєднались А.Драган, Л.Єременко. Географія конкурсних поїздок розмаїта. Це – Донецьк, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Полтава, Ялта, Львів, Кривий Ріг, Київ. Повсюдно, виступаючи зі своїми вихованцями у конкурсній боротьбі, концертмейстери показують високий професійний рівень майстерності акомпанементу.

ФОТО:
Вихованка Черкаського музичного училища – висококласний концертмейстер і викладач загального фортепіано О.В.ПОНОМАРЕНКО не лише перший помічник молодим виконавцям в опануванні музичних творів. Вона успішно поєднує навчальну, концертну, а також адміністративну діяльність на посаді голови циклової комісії, а ще як секретар державної комісії та училищної профспілки

ФОТО:
Досвідчений концертмейстер і викладач І.В.БОГОМОЛ, супроводжуючи успішні виступи своїх підшефних солістів на різноманітних конкурсах виконавської майстерності, накопичила неабияку школу вдалого концертного виступу. Її основи вона наполегливо передає студентам-духовикам.

******

В основних напрямках діяльності циклової комісії загального фортепіано склалася достойна традиція, що викладачі відділу нерідко з успіхом виконують обов’язки керівників академічних студентських груп. Турботливими захисниками інтересів молоді виступали Н.Воронова, О.Пономаренко, А.Єпіфанова, І.Богомол, О.Єременко, М.Романенко, О.Запряткін. Тривалий час постійним і надійним куратором групи молодших студентів-народників була І.Добромислова. Сьогодні цю почесну естафету перехопили викладачі І.Пшенічкіна та Н.Оношко.


ФОТО: Класний керівник І.Б.ДОБРОМИСЛОВА зі студентами своєї академічної групи. Вистава на свято всіх закоханих у день св. Валентина, яку підготували разом із куратором молодші «народники» пройшла «на ура»

ФОТО:
Класний керівник групи студентів спеціалізації «духові інструменти» концертмейстер Н.В.ОНОШКО значну увагу приділяє залученню своїх вихованців до концертно-просвітницької діяльності. Репетиція концертного номеру для програми студентської філармонії

Серед концертмейстерів і викладачів загального фортепіано панує доброзичлива атмосфера, взаємоповага та творча співпраця згуртовують відділ зсередини. Це продукує впевненість у довгому творчому і плідному житті циклової комісії.

-------------------------------------------------
Адміністрація Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського буде вдячна відвідувачам сайту за надання додаткової об’єктивної інформації (факти, спогади, фото тощо) щодо того, як складалася мистецька доля його випускників. Ваші відгуки, побажання, уточнення, доповнення у коректній формі відсилайте
на електронну адресу
muza-p@neocm.com або pomogaj@ukr.net

        chm16-07-2024

Наказ №59 "Про допуск до участі у вступних творчих конкурсах" від 16.07.2024
 


26-06-2024Однією із найважливіших і найяскравіших подій травня 2024 був Звітний концерт Черкаського музичного фахового коледжу ім. С.С. Гулака-Артемовського
 


24-06-202427 червня 2024 о 18:00 - Благодійний концерт-лекція «Шоколад - король смаку» в органній залі Черкаського музичного коледжу
 


21-06-2024Вітаємо ансамбль гітаристів коледжу «ЛікГіта» з перемогою в XI Міжнародному конкурсі виконавців на народних інструментах "АРТ - ДОМІНАНТА"
 

Нещодавно на базі Криворізького обласного музичного фахового коледжу відбувся ІІ Всеукраїнський двотуровий фестиваль-конкурс естрадно-джазового виконавства «Джаз і юність»
 


14-06-202412 червня 2024 на цикловій комісії «Теорія музики» відбувся захист курсових робіт з «Теорії музики» та «Гармонії»
 


08-06-202418 травня 2024 в Черкаському художньому музеї відбувся концерт класу викладачки Черкаського музичного фахового коледжу Олесі Анатоліївни Рожкової
 


01-06-2024Вперше в рамках навчальної програми з предмету "Основи музичної інформатики" (викладачка Євгенія МАРЧУК) прозвучали перші імпрези студентів на концерті "ЕЛЕКТРОНИ ТА ОБЕРТОНИ" в Черкаському музичному фаховому коледжі ім. С.С. Гулака-Артемовського
 


28-05-2024Вітаємо ансамбль гітаристів коледжу з другим місцем у IV Всеукраїнському конкурсі виконавців на класичній гітарі "Гітаріада"
 


26-05-20244 червня 2024 об 11:00 - КОНЦЕРТ студентки 3 курсу Алли Черненко
 


25-05-202430 травня 2024 о 18:00 - Органний благодійний концерт в рамках екскурсій "Сила історії міста Черкаси"
 


20-05-2024В продовження святкування з нагоди Міжнародного дня джазу 1 травня в оркестровій залі Черкаського музичного фахового коледжу ім. С.С. Гулака-Артемовського відбувся ювілейний концерт, присвячений 30-річчю Біг-бенду коледжу.
 


14-05-202421 травня 2024 о 17:00 ЗАПРОШУЄМО гостей на Звітний концерт солістів та творчих колективів коледжу!
 


30-04-2024Студенти та викладачі спеціалізації «Музичне мистецтво естради» підготували два цікавих заходи до «Міжнародного дня джазу»
 


 
© Черкаське музичне училище ім. С.С.Гулака-Артемовського, 2009. Усі права застережені Розробка: І. Колісник