циклові комісії- Оркестрові струнні інструменти
НОВИНИ, ПОДІЇ, АФІША
З історії
До 50-річчя Черкаського музичного училища
ім. С.С.Гулака-Артемовського (2011 рік)

Підготовка фахівців спеціалізації «оркестрові струнні інструменти» розпочалася з першого року буття Черкаського музичного училища. Біля витоків майбутніх досягнень стояли симфонічний диригент та віолончеліст П.С.Трофименко, скрипалі П.П.Сергєєв, Л.М.Русановська, М.О.Коновалова, а також віолончеліст Г.Я.Айманов. Саме він очолив оркестровий відділ, який на перших етапах діяльності Черкаського музичного училища вів підготовку майбутніх виконавців на струнних інструментах. Передусім самовідданій праці перших викладачів-«струнників», їх терпінню, таланту завдячують своїми професійними досягненнями чимало випускників Черкаського музичного училища.

Згодом до складу циклової комісії оркестрових струнних інструментів увійшли В.А.Мишко, колишні випускники аlma mater М.Я.Сергієць, Є.О.Сергієнко, Г.П.Рєпіна, В.М.Вінарська, Г.А.Кабін. Нове покоління педагогів представляють залужений діяч мистецтв України О.М.Дяченко, С.А.Амеліна, з 2011 року влився у колектив Д.О.Рогозін.

ФОТО: Г.Я.АЙМАНОВ – перший голова циклової комісії оркестрових струнних інструментів
ФОТО: Прекрасна скрипалька М.О.КОНОВАЛОВА на педагогічній ниві виплекала кілька десятків студентів, яким передала секрети своєї виконавської майстерності.

М.Коновалова на першому концерті органної музики в Черкаському музичному училищі


ФОТО: Вихованці класу контрабаса викладача М.Я.СЕРГІЙЦЯ нині грають у багатьох різноманітних оркестрах і ансамблях України та зарубіжжя

========================================
ФОТО: ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ОРКЕСТРОВИХ СТРУННИХ ІНСТРУМЕНТІВ у ювілейний 50-й рік Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського

Зліва-праворуч: Д.О.РОГОЗІН – викладач класу контрабаса; Є.О.СЕРГІЄНКО – викладач класу скрипки, заступник директора з навчальної роботи; заслужений діяч мистецтв України О.М.ДЯЧЕНКО – керівник оркестрового класу; Г.П.РЄПІНА – викладач класу віолончелі; Г.А.КАБІН – викладач класу скрипки, голова циклової комісії оркестрових струнних інструментів; М.Я.СЕРГІЄЦЬ – викладач класу контрабасу (відсутня на фото С.А.АМЕЛІНА – викладач класів альта та квартету)

******

Вагомий внесок у піднесенні на новий якісний рівень діяльності циклової комісії оркестрових струнних інструментів здійснила випускниця Київської державної консерваторії (нині Національна музична академія ім. П.Чайковського) і вихованка рідного училища Є.О.Сергієнко. Очолюючи відділ протягом 12 років, вона плідно шукала і реалізовувала дійові методи оптимізації навчально-виховної роботи зі студентами, активізувала методичну та профорієнтаційну роботу викладачів, налагоджувала творчу співпрацю із консерваторіями України, спонукала до розбудови концертно-виконавської практики викладачів і студентів училища.

З 1989 року і по нинішній час Євгенія Олександрівна виконує обов’язки заступника директора училища з навчальної роботи. Завдяки її зусиллям та фінансовій підтримці проводяться різноманітні конкурси юних виконавців, творчі зустрічі з видатними музикантами та педагогами. Серед них: народний артист України професор Анатолій Баженов; народний артист України професор Богодар Которович, лауреат міжнародних конкурсів Мирослава Которович та її вихованці – талановиті студенти Національної музичної академії ім. П.Чайковського, артисти державного камерного оркестру «Київські солісти» та багато інших. 

Обдаровані учні Є.О.Сергієнко, сформувавши у стінах училища якісне фахове підґрунтя, навчаючись потім у вищих музичних навчальних закладах, здобувають лауреатські звання всеукраїнських та міжнародних конкурсів, успішно реалізують себе у відомих оркестрах багатьох країн світу, стають знаними виконавцями.


ФОТО: На випускному екзамені з фаху грає К.Донець – випускниця 2009 року (клас Є.О.Сергієнко, концертмейстер О.Каретнікова), нині вона успішна студентка Національної музичної академії – лауреат І Міжнародного конкурсу камерних ансамблів ім. Д.Бортнянського
------------------------------------

Відома скрипалька М.КОТОРОВИЧ
(праворуч) і організатор творчої зустрічі  - викладач Черкаського музичного училища Є.О.СЕРГІЄНКО

ФОТО: Чимало вихованців Є.Сергієнко, отримавши вищу музичну освіту, продовжують свою мистецьку діяльність за кордоном. Однак, коли під час нечастих відпусток вони навідують рідний край, обов’язково приходять у рідне училище, де їх завжди зустрічають як рідних.


Радісне побачення випускниці і викладача: Є.О.Сергієнко та її колишня вихованка скрипалька О.Клімовіцька (Альохіна, ліворуч), котра на сьогодні з успіхом концертує в Ізраїлі як солістка та у складі різноманітних ансамблів

******

Продовжуючи напрацювання Є.О.Сергієнко, біля нелегкого керма циклової комісії оркестрових струнних інструментів стояли викладачі Г.П.Рєпіна та С.А.Амеліна (викладач класу альта). Сьогодні на цій посаді викладач і відомий широкому колу черкаських любителів музики яскравий концертний виконавець – скрипаль Г.А.Кабін.

Викладач С.А.Амеліна через особливу – вдумливу і наполегливу педагогічну методику розкриває своїм студентам, що при фаховому підході альт у виразності звучання здатен не поступатись визнаній усіма скрипці. Викладач класу контрабасу М.Я.Сергієць – із числа перших випускників Черкаського музичного училища. Його вихованці широко і успішно реалізують себе на оркестровій ниві.

Ось уже чимало років віддає справі виховання студентів свої творчі сили, інтелект, ініціативу, душевне тепло і здоров’я Г.П.Рєпіна – талановитий музикант і педагог. Завдяки її наполегливості студенти успішно опановують складне мистецтво струнно-смичкового виконавства, демонструють відмінні навчальні результати. Вона – постійний учасник журі обласних конкурсів юних виконавців на струнно-смичкових інструментах, бере участь у засіданнях методичного об’єднання викладачів ДМШ, ДШМ області.

ФОТО: 
На заняттях з квартетного класу під керівництвом викладача Г.П.РЄПІНОЇ

Сучасний склад циклової комісії оркестрових струнних інструментів – це високоосвічені та досвідчені педагоги-музиканти, котрі ведуть широку і активну концертну діяльність, залучаючи до неї своїх студентів.

ФОТО: 
Грає камерно-інструментальний ансамбль викладачів циклової комісії оркестрових струнних інструментів у складі: Є.СЕРГІЄНКО (скрипка), Г.РЄПІНА (віолончель), Г.КАБІН (скрипка). За органом відомий львівський майстер В.ПІВНОВ (2001)

******

Зусилля викладачів циклової комісії оркестрових струнних інструментів спрямовуються не лише на опанування студентами артистичної майстерності у грі на скрипці, альті, віолончелі чи контрабасі, а й на оволодіння навичками ансамблевої та оркестрового виконання. До комплексної програми підготовки молодшого спеціаліста також входять такі навчально-мистецькі дисципліни як ансамблево-оркестрове аранжування, історія виконавства, фортепіано, концертно-виконавська практика. Для забезпечення успішної подальшої педагогічної діяльності у ролі викладача початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів студенти опановують основи загальної і музичної психології та педагогіки, методику і практику навчання гри на струнно-смичкових інструментах, методико-виконавський аналіз репертуару.

Багато студентів мають можливість освоїти мистецтво диригування, інструментування, читання партитур, практику роботи з оркестром – предмети, які дозволяють отримати кваліфікацію керівника (диригента) оркестру і у тому демонструють неабиякі досягнення.

******

Навички оркестрового виконавства – важлива складова опанування професією. Симфонічний оркестр Черкаського музичного училища вперше публічно заявив про себе як про мистецький колектив у 1964 році на Тарасовій горі в Каневі, коли там відбувались ювілейні шевченківські свята. Історія симфонічного оркестру пов’язана з натхненною роботою П.С.Трофименка, В.М.Мусенка, Б.І.Саввопула. Сьогодні студенти спеціалізації здобувають цінний досвід колективного музикування під орудою заслуженого діяча мистецтв України Олександра Дяченка – відомого музиканта і керівника камерного оркестру Черкаського обласної філармонії, до професійного злету якого значні зусилля доклали випускники училища – Г.Кабін, Є.Сергієнко, Г.Рєпіна, Г.Галєєва, О.Мельниченко, А.Пестров, Л.Красавін, Г.Філоненко, О.Вовкостріл, І.Гриценко, Т.Нєкрасова, Ю.Бунь-Вовкотруб, Г.Шевченко, Д.Дяченко.

Виступи симфонічного оркестру училища у різноманітних мистецьких заходах відзначаються злагодженістю звучання, виразністю та яскравістю виконання як популярних мініатюр так і складних симфонічних композицій.Б.І.САВВОПУЛО – керівник симфонічного оркестру Черкаського музичного училища у 1980-ті роки

ФОТО:
Грає студентський оркестр, соліст – викладач  П.П.СЕРГЄЄВ (др. пол. 1970-х років)
ФОТО внизу:
Виступ симфонічного оркестру Черкаського музичного училища на урочистостях із приводу його 25-річчя. За диригентським пультом Б.І.САВВОПУЛО, соліст – Г.А.КАБІН


ФОТО:  Симфонічний оркестр Черкаського музичного  училища ім. С.С.Гулака-Артемовського.
Керівник – заслужений діяч мистецтв України Олександр Дяченко (2006)

******

Професійна підготовка випускників циклової комісії оркестрових струнних інструментів закладає усі необхідні навички для подальшого професійного гартування, захопленість грою в оркестрі створює засади для успішної роботи у відомих оркестрах України та зарубіжжя. Так більша частина Черкаського філармонічного оркестру та оркестрів Черкаського обласного музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка і Черкаського народного хору укомплектована нашими випускниками.

Чимало вихованців музичного училища – виконавців на струнних інструментах знайшли себе за межами Черкаського регіону. Н.Голікова – артистка Національного академічного симфонічного оркестру України; Олег Тимошенко грає у симфонічному оркестрі Київської національної філармонії; Юрій Бардадим – у симфонічному оркестрі радіо і телебачення України; Світлана Побережнюк – артистка оркестру Львівського національного театру опери та балету ім. М.Лисенка. 


ФОТО: Випускник Черкаського музучилища Дмитро ЦУКЕРМАН зараз відомий в Ізраїлі
соліст і ведучий циклу
мистецьких телепрограм


Лауреат міжнародних конкурсів Анна Ткачук працює у Бельгії, лауреат всеукраїнського конкурсу Марина Ру (Тимоніна) – успішний виконавець в Аргентині, лауреат міжнародного конкурсу Валерій Озеран та Ірина Турган – в Австралії, Людмила Рєзнічкова (Коваленко), Тетяна Толстова (Коваленко), Лілія Джигамон – у Чехії, Петро Тарасинкевич, Інна Смоляр, Ольга Бойко – в Сербії. 

В Ізраїлі реалізують себе на виконавській ниві лауреат міжнародного конкурсу Дмитро Цукерман, Світлана Камінська, Марк Вербицький, Ольга Клімовіцька (Альохіна). Остання, до речі, широко займається доброчинністю, беручи участь у благодійних концертах, що проводяться у медичних центрах Ізраїлю. Один із перших училищних лауреатів всеукраїнських конкурсів – вихованець М.О.Коновалової Борис Дев’ятов працює у США. Яна Зуєва, Андрій Стукаленко, Жанна Ігнатьєва, Олександр Опановський творчо реалізують себе у Німеччині, Світлана Хоменко, Тарас Рєпін – у Москві (Росія) тощо.

Відомі у світі джазової музики Денис Боєв (Україна) та Сергій Вовкотруб (Польща), які ще під час навчання у Черкаському музичному училищі стали лауреатами всеукраїнських конкурсів.


ФОТО: Випускник Черкаського музичного училища скрипаль С.ВОВКОТРУБ після закінчення Національної музичної академії ім. П.Чайковського багатогранно реалізує себе у Польщі не лише як академічний музикант і педагог. Прихильники джазу захоплюються виступами його джазового тріо.


ФОТО: Д.БОЄВ, закінчивши Черкаське музичне училище і Національну музичну академію ім. П.Чайковського. декілька років гастролював у Німеччині з нюрнберзьким камерним оркестром. Захопившись джазом, став відомий як учасник творчого проекту «Lush Life», присвяченого Джанго Рейнхарду, учасник брав участь у виступах рок-гуртів «Брати Карамазови» та «Витівки».

Здобувши фундаментальні засади професії, кращі студенти спеціалізації «оркестрові струнні інструменти» продовжують набувати виконавської майстерності у музичних академіях України та інших країн Європи. Серед випускників лише останніх років – лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів Назар Сотниченко, Катерина Донець – студенти Національної музичної академії ім. П.Чайковського. Галина Тав’єнко – набула фахового зростання у Донецькій державній консерваторії ім. С.Прокоф’єва, Анна Литвин та Яна Нікітенко продовжують навчання у Харківському національному університеті мистецтв ім. І.Котляревського. Наталія Усікова удосконалюється в Одеській державній музичній академії ім. А.Нєжданової.

Навчання в училищі для багатьох його випускників стало вагомою серйозною школою формування мистецько-педагогічного світогляду. З успіхом залучають підростаюче покоління до світу музики, закладають якісні основи професійного становлення майбутніх виконавців на струнно-смичкових інструментах випускники Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського різних років, а нині успішні викладачі початкових мистецьких навчальних закладів у Черкаській області та інших регіонах України. Серед них активно працюють педагоги-«струнники» Черкаської ДМШ №1 ім. М.Лисенка: І.Квітка, С.Ходос, В.Горбунова, О.Горбунова, Л.Жалковська, А.Сорокін, А.Нагорна, С.Коваленко. Своєю плідною роботою у ДМШ №2 відзначається В.Мищенко, а у Черкаській ДМШ №5 – В.Явнанова.

******

У музеї Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського зберігається цікавий і пізнавальний експонат. Це – альбом автографів, який свого часу вели студенти циклової комісії оркестрових струнних інструментів. На його сторінках відгуки про училище і побажання його студентам від видатних музикантів,  які тут виступали. Привертає увагу запис, що залишила черкаським студентам після творчої зустрічі відома музикантка – народна артистка Росії, професор Московської державної консерваторії ім. П.Чайковського Ірина Бочкова: «Ми не очікували, що у вас так добре. Я дуже люблю людей, захоплених своєю справою і тому отримала неймовірне задоволення від зустрічі з Вами. Не бійтесь мріяти, вірте у дива і тоді ваше життя буде сповнене радості».

 

Своєрідною настановою сьогоднішній мистецькій молоді звучить присвята студентам блискучого скрипаля Андрія Корсакова, який свого часу давав концерт в Органній залі Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського. Його слова закликають: «Служіть своїй справі чесно! Час для серйозного виконавського мистецтва складний і музичне студентство повинно стати нашою опорою та надією. У вас для цього є прекрасна атмосфера любові до музики. Не загубіть цих прекрасних традицій!»

---------------------------------------------------------------------------
 Адміністрація Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського буде вдячна відвідувачам сайту за надання додаткової об’єктивної інформації (факти, спогади, фото тощо) щодо того, як складалася мистецька доля його випускників. Ваші відгуки, побажання, уточнення, доповнення у коректній формі відсилайте 
на електронну адресу   
muza-p@neocm.com    або   pomogaj@ukr.net

        chm16-07-2024

Наказ №59 "Про допуск до участі у вступних творчих конкурсах" від 16.07.2024
 


26-06-2024Однією із найважливіших і найяскравіших подій травня 2024 був Звітний концерт Черкаського музичного фахового коледжу ім. С.С. Гулака-Артемовського
 


24-06-202427 червня 2024 о 18:00 - Благодійний концерт-лекція «Шоколад - король смаку» в органній залі Черкаського музичного коледжу
 


21-06-2024Вітаємо ансамбль гітаристів коледжу «ЛікГіта» з перемогою в XI Міжнародному конкурсі виконавців на народних інструментах "АРТ - ДОМІНАНТА"
 

Нещодавно на базі Криворізького обласного музичного фахового коледжу відбувся ІІ Всеукраїнський двотуровий фестиваль-конкурс естрадно-джазового виконавства «Джаз і юність»
 


14-06-202412 червня 2024 на цикловій комісії «Теорія музики» відбувся захист курсових робіт з «Теорії музики» та «Гармонії»
 


08-06-202418 травня 2024 в Черкаському художньому музеї відбувся концерт класу викладачки Черкаського музичного фахового коледжу Олесі Анатоліївни Рожкової
 


01-06-2024Вперше в рамках навчальної програми з предмету "Основи музичної інформатики" (викладачка Євгенія МАРЧУК) прозвучали перші імпрези студентів на концерті "ЕЛЕКТРОНИ ТА ОБЕРТОНИ" в Черкаському музичному фаховому коледжі ім. С.С. Гулака-Артемовського
 


28-05-2024Вітаємо ансамбль гітаристів коледжу з другим місцем у IV Всеукраїнському конкурсі виконавців на класичній гітарі "Гітаріада"
 


26-05-20244 червня 2024 об 11:00 - КОНЦЕРТ студентки 3 курсу Алли Черненко
 


25-05-202430 травня 2024 о 18:00 - Органний благодійний концерт в рамках екскурсій "Сила історії міста Черкаси"
 


20-05-2024В продовження святкування з нагоди Міжнародного дня джазу 1 травня в оркестровій залі Черкаського музичного фахового коледжу ім. С.С. Гулака-Артемовського відбувся ювілейний концерт, присвячений 30-річчю Біг-бенду коледжу.
 


14-05-202421 травня 2024 о 17:00 ЗАПРОШУЄМО гостей на Звітний концерт солістів та творчих колективів коледжу!
 


30-04-2024Студенти та викладачі спеціалізації «Музичне мистецтво естради» підготували два цікавих заходи до «Міжнародного дня джазу»
 


 
© Черкаське музичне училище ім. С.С.Гулака-Артемовського, 2009. Усі права застережені Розробка: І. Колісник