конкурси- вітаємо лауреатів
НОВИНИ, ПОДІЇ, АФІША
Вітаємо студентку спеціалізації «теорія музики» К. Александрову

Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці», котра щороку проводиться на базі Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра, належить до числа перших в Україні та найбільш вагомих науково-практичних форумів молодих перспективних науковців у царині музичного мистецтва. Нинішня ювілейна ХХ конференція проводилася 8 – 10 січня 2020 року у рамках ІІ Міжнародного науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до виконавської інтерпретації та імпровізації». Збірник тез наукових напрацювань, які надіслали учасники, зазначив 88 молодих авторів – студентів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (доктора філософії) із 25 закладів вищої мистецької освіти всіх рівнів. Усі пошуковці виступали в одній площині, незважаючи на вік чи науковий досвід. Модераторами-суддями працювали видатні музичні вчені – провідні музикознавці України, серед них такі «зірки», як доктори мистецтвознавства О.С. Зінькевич, М.Р. Черкашина-Губаренко, М.Д. Копиця, О.Л. Зосім, В.Б. Жаркова, С.В. Тишко, кандидати мистецтвознавства Т.Ф. Гнатів, Ю.А. Зільберман та ін. Головували, напружуючи дискусії, їх талановиті вихованці, у професійному становленні котрих ця конференція відіграла важливу роль.

Представляти і захищати свою наукову роботу на міжнародному рівні, коли тебе уважно слухають, ставлять запитання і вступають у наукові спори не лише студенти-колеги по інтересам, а й метри національного музикознавства – то велика відповідальність доповідача, який захищає і свої напрацювання і честь свого наукового керівника та навчального закладу.

ФОТО: Творчі дискусії ведуть модератори(сидять у першому ряду доктори мистецтвознавства професори М.Д. Копиця, В.Б. Жаркова, кандидат мистецтвознавства доцент О.А. Корчова) та головуючі (за столом у центрі доктор мистецтвознавства – О.Л. Зосім, по края[ – кандидати мистецтвознавства Г.Є. Різанова, Ю.М. Пальцевич)

За тривалий час існування конференції «Молоді музикознавці» повпреди Черкаського музичного училищаім. С.С. Гулака-Артемовського(на сьогодні – коледж) – студенти-теоретики декілька разів брали участь у цьому авторитетному науковому зібранні. Їх направляла і підтримувала як науковий керівник викладач Л.М. Яворська. Перша представниця від нашого навчального закладу Галина Пшенічкіна (Кочор) – нині працює у рідному коледжі та у Дніпропетровській академії музики імені М. Глінки. Вона проводить етнографічні фольклористичні дослідження нашого краю, до них успішно залучає студентів, і заразготується до захисту роботи з етнології на звання кандидата мистецтвознавства. Музикознавчий проект Аліни Харенко (Помогайбо) за новизну й оригінальність обраної теми та високий науковий рівень доповіді був відзначений грамотою конференціїі подарунком. Аліна сьогодні успішно навчається в аспірантурі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, продовжує дослідницьку діяльністьу розробці питання про становлення джазу в Україні, яке розпочала ще, готуючись до виступу на «Молодих музикознавцях». 

Цього – 2020 року у царині музикознавства Черкаський музичний коледж ім. С.С. Гулака-Артемовсько презентувала студентка 4-го курсу спеціалізації «теорія музики» КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА. Її наукова робота виросла із завдання навчального плану: написати курсову роботу з української музичної літератури. Підбір теми обумовив прийдешній 75-літній ювілей Івана Федоровича Карабиця (17 січня 2020 року) – видатного вітчизняного митця: багатогранного у жанрах та образах композитора, педагога, організатора авторитетних міжнародних фестивалів та конкурсів нової України («Київ Музик Фест», міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті В. Горовиця). Як об’єкт досліджень Катериною був обраний складний, позначений модерновою музичною мовою оркестровий твір, який попри яскравість, ефектність та виконуваність не знайшов свого відбиттяу науковій музикознавчій літературі. Прискіпливий історико-музикознавчий, бібліографічний пошук та аналітична праця дали свої результати. Робота К.Александрової «Особливості втілення програмного задуму в концерті для симфонічного оркестру № 1 «Музичний дарунок Києву» І.Ф. Карабиця» увійшла до числа найкращих


робіт ювілейної ХХ Міжнародної конференції «Молоді музикознавці».

Вона була включена до числа тих напрацювань молодих авторів, що отримали найбільш почесну нагороду – рекомендацію до публікації у авторитетному періодичному науковому віснику «Київське музикознавство» (головний редактор: доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України В.І. Рожок). А також виступ черкаської студентки відзначено грамотою«за новизну й оригінальність обраної теми і високий науковий рівень доповіді» та подарунком від оргкомітету.

У пошуку «художнього секрету» твору Катерина переконливо подала свій варіант тлумачення образно-ідейного наповнення концерту для оркестру «Музичний дарунок Києву» І.Ф. Карабиця. Через вивчення історії написання концерту – відносно нового для української музики жанру, використовуючи наукові інструменти музикознавчого дослідження (порівняльний метод, метод жанрового аналізу), осмислюючи оригінальність сучасних сонорно-алеаторичних виразних засобів та будови, молодою дослідницею розкрито та обґрунтовано зміст твору як часо-просторове занурення нашого сучасника в ауру славетної

княжої України-Руси.

Для наочності і переконливості своїх відкриттів у ході виступу Катерина підготувала мультимедійну презентацію, куди включила аргументи щодо будови, музичних тем, музичні аудіо-фрагменти цього яскравого сучасного вітчизняного симфонічного твору. У числі модераторів, що слухали і обговорювали нашу доповідь, була доктор мистецтвознавства, професор М.Д. Копиця (дружина покійного композитора), яка особисто висловила схвалення Катерині за виконане якісне дослідження, за актуалізацію і популяризацію творчості І.Ф. Карабиця. Успішний виступ К. Александровоїі з представленням своєї музикознавчої роботи – це нагода вшанувати пам’ять музиканта, який незважаючи на свій відносно короткий життєвий вік, немало зробив для вітчизняної культури, гідно презентувавши Україну музичну у великих просторах світового мистецтва.

Вітаємо Катерину з високими фаховими досягненнями! Її успішний виступ– це також нагода зазначити, що і в Черкаському музичному коледжі ім. С.С. Гулака-Артемовського є вартісний для піднесення вітчизняного мистецтва музично-теоретичний потенціал.

Фотомоменти доповіді К. Александрової та музикознавчих дискусій

        chm

28-07-2020

Наказ № 71 від 27.07.2020 "Про зарахування на 1 курс навчання"
 


22-07-2020

Рейтинговий список рекомендованих до зарахування на основі базової загальної середньої освіти у 2020 році
 


13-07-2020

Наказ № 64 від 02.07.2020 р. "Про підсумки семестрової екзаменаційної сесії та переведення на наступний курс навчання"
 


 
© Черкаське музичне училище ім. С.С.Гулака-Артемовського, 2009. Усі права застережені Розробка: І. Колісник