циклові комісії- хорового диригування
НОВИНИ, ПОДІЇ, АФІША
З історії
До 50-річчя Черкаського музичного училища
ім. С.С.Гулака-Артемовського (2011 рік)

«Співайте, співайте, співайте і це дасть
значно більше результатів, ніж ваші проповіді».
Мартін Лютер

 Вітчизняна хорова культура – одна з найдавніших у Європі – існує більше тисячі років. Це – жива скарбниця духовних ідеалів народу, які через традиції колективного співу передаються із покоління в покоління. Протягом століть тут накопичено величезний досвід хорового виконавства, творчості, навчання і виховання, залучення до яких відкриває значні можливості для духовного розвитку молоді та морального вдосконалення нації.

Починаючи з першого року діяльності і до славного 50-літнього ювілею циклова комісія хорового диригування підготувала більше 600 фахівців важливої для національної культури справи, які працюють викладачами ДМШ, ЗОШ, ДШМ, а після здобуття вищої освіти – керівниками та артистами професійних і самодіяльних хорових колективів, ансамблів, а також регентами і співаками церковних хорів.


ФОТО: Лауреат Всеукраїнського конкурсу ім. Миколи Леонтовича академічний хор Черкаського музичного училища 
ім. С.С.Гулака-Артемовського.
Художній керівник та диригент – Віктор СЕРГІЄНКО


Перший голова циклової комісії – випускник Київської державної консерваторії Володимир Феофанович Мельник віддав хоровій справі кращу частину свого життя, спрямовуючи її роботу майже два десятиліття – з 1961 по 1980 рік. Талановитий педагог, хормейстер і організатор, він вписав в історію училища яскраву сторінку, налагоджуючи справу підготовки фахових хормейстерів на Черкащині, а також упорядковуючи навчальний процес в училищі як перший його завуч.

Першими педагогами-«хоровиками», які водночас із В.Ф.Мельником закладали основи навчально-виховної діяльності циклової комісії, були С.Г.Богуш, В.Ф.Конощенко, З.К.Зарудна, О.О.Свидзинський, Ф.П.Кондрат, Ф.О.Остапенко, Л.М.Мельниченко. Тривалий час у складі циклової комісії хорового диригування трудилися Л.В.Сєрова, Л.О.Кононенко, Р.І.Іванова.

ФОТО: 
Перші студенти та викладачі циклової комісії хорового диригування. У центрі перший директор Черкаського музичного училища – співачка і викладач постановки голосу З.К.ЗАРУДНА та перший завуч училища – хормейстер В.Ф.МЕЛЬНИК

ФОТО: 
Виступ хору Черкаського музичного училища під орудою Володимира МЕЛЬНИКА у філармонічному концерті на честь 200-річчя з дня народження Л.Бетховена (1970)

ФОТО: 
Початок 1970-х років: Щасливі викладачі  циклової комісії хорового диригування після успішного завершення державних іспитів.
Стоять (зліва-праворуч): С.Г.БОГУШ, В.Ф.КОНОЩЕНКО,  Ф.П.КОНДРАТ. 
Сидять: Є.С.КРАВЧЕНКОВ, Л.М.МЕЛЬНИЧЕНКО, В.Ф.МЕЛЬНИК, З.К.ЗАРУДНА, О.О.СВИДЗИНСЬКИЙ

Більше десяти років Черкаське музичне училище очолювали представники диригентсько-хорового фаху В.Ф.Конощенко (1970 – 1973) і Ф.А.Остапенко (1973 – 1982).


ФОТО: Хормейстер В.О.ОСТАПЕНКО очолював Черкаське музичне училище 
у 1973 – 
1982-х рр.
Досвідчений хоровий диригент Федір Олександрович Остапенко, уособлюючи віковічні джерела української музичної культури та продовжуючи традиції першого завуча і хормейстера В.Ф.Мельника, значно збагатив хорове життя Черкаського краю, зміцнив методичні засади підготовки диригентів-хормейстерів. Завдяки Ф.О.Остапенку студенти хорового відділу отримали більше можливостей для творчої практики. Тепер вони могли удосконалювати свої навички як співаки та керівники хору не тільки на базі навчального колективу, а й у капелі обласного відділу культури, з якою співпрацював директор музичного училища. Директор-хормейстер успішно реалізовував у щоденному житті творче і педагогічне кредо: «Високе і безмірне призначення хорового співу – линути в душі людей, наповнювати їх красою, радістю та світлом, сприяти гуманізму та милосердю». Захопленість хоровим музикуванням охопила училище. У хорі охоче співали студенти різних спеціальностей, а також чимало викладачів.

******

Зміст фахової підготовки хормейстера передбачає широке коло спеціальних дисциплін, які забезпечують надійні засади діяльності на хоровій ниві: диригування, хоровий клас, читання хорових партитур, хорознавство, методика і практика роботи з хором, постава голосу, вокальний ансамбль, аранжування, хорова література тощо. Однак лише засвоєних знань і сформованих умінь замало для вдалої кар’єри. Той, хто стає за диригентський пульт, повинен мати яскраву індивідуальність, щоб бути цікавим як учасникам колективу, так і слухачам. А ще успішний диригент – це носій потужних вольових якостей і сильного характеру. Він – як виконавець – відповідальний не лише перед автором за ту емоційно-змістовну модель музичного твору, яку він відчуває і на реалізацію якої запалює хор, його відповідальність важлива перед широким колом слухачів, котрі, слухаючи, усвідомлюють художній зміст музичної композиції.

ФОТО:
1986 рік – виступ об’єднаного хору Черкаського музичного училища на урочистостях до 25-ліття рідного навчального закладу


ФОТО:
Урок постановки голосу проводить викладач З.К.ЗАРУДНА (1980-ті)

ФОТО:
Урок читання хорових партитур проводить викладач В.С.СЕРГІЄНКО (1980-ті)

******

Нині до складу циклової комісії хорового диригування Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського входять народна артистка України кавалер Ордена княгині Ольги В.Я.Саввопуло, заслужений працівник культури України Є.С.Кравченков, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Л.І.Василькова, викладачі Р.І.Іванова, І.М.Кобець. Молоде покоління учителів-хормейстерів представляють наші випускники В.С.Волкова та Є.В.Валовенко, які отримавши вищу освіту, реалізують себе на ниві музичної педагогіки. З вересня 1986 року на посту голови циклової комісії хорового диригування успішно працює викладач-методист вищої категорії Віктор Семенович Сергієнко.
 

ФОТО:
ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬ-КИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

Сидять (зліва-праворуч): викладач В.С.ВОЛКОВА, голова циклової комісії В.С.СЕРГІЄНКО, викладач І.М.КОБЕЦЬ.
Стоять:  концертмейстер М.В.ОСТАПЕНКО, викладач Л.І.ВАСИЛЬКОВА, концертмейстер О.Л.БУЛКІН, народна артистка України викладач В.Я.САВВОПУЛО, концертмейстер О.В.ПОНОМАРЕНКО


Першочерговим завданням викладачів циклової комісії постає визначення у студентів структури їх диригентської обдарованості. Правильно розкривши її специфіку, педагоги спрямовують навчання кожного студента на розвиток властивих їм індивідуальних якостей: чи диригентсько-виконавських задатків, чи музично-педагогічних або вокально-хорових здібностей. Такий різноплановий підхід до організації підготовки фахівців хорової справи дає можливість готувати талановитих хорових педагогів, учителів співів для шкіл, диригентів професійних, аматорських, самодіяльних хорів, артистів хору, солістів-вокалістів та має суттєве значення як для подальшого розвитку хорового мистецтва в Україні, так і для якісного працевлаштування наших випускників.

Викладач-методист Л.І.ВАСИЛЬКОВА, яка тривалий час обіймала посаду заступника директора училища з виховної роботи, нині реалізуючи свій професійний досвід і душевне багатство, читає майбутнім диригентам цикл хорознавчих і музично-педагогічних дисциплін. Вона невтомно шукає оптимальні шляхи підвищення інтересу молодих хормейстерів до свого фаху.
------------------------------------------------------
ФОТО
(праворуч): Відкритий бінарний урок (хорова література – українська музична література) за темою «Творча діяльність М.Д.Леонтовича» дають викладачі Л.І.ВАСИЛЬКОВА, Л.М.ЯВОРСЬКА (ц\к музичної літератури і фольклору) та студенти ІІІ курсу спеціалізації «хорове диригування» (2005)

******

Хоровий клас – творча лабораторія для студентів спеціалізації «хорове диригування» – є методичною базою щодо оволодіння ними основними навичками хорового співу та роботи з хором. Керівниками хорового класу свого часу працювали В.Ф.Мельник, Ф.О.Остапенко, Г.П.Брагін. Основу виконавського складу хору перших років життя училища склали студенти-хормейстери, разом з ними співали представники інших спеціалізацій та викладачі. Так закладалося підґрунтя майбутнього хорової музики нашого краю. 

ФОТО:
Хормейстер Г.П.БРАГІН докладав значні творчі зусилля для забезпечення високого художнього рівнях хору Черкаського музичного училища, а також заклав ґрунтовні засади теоретичної підготовки майбутніх учителів музики

ФОТО:
Незмінний помічник диригента і постійний концерт-мейстер хору протягом 45 років – випускниця першого набору Черкаського музичного училища Н.О.ВОРОНОВА

З вересня 1986 року «ватажком» академічного мішаного хору студентів і викладачів Черкаського музичного училища став Віктор Семенович Сергієнко, який невгамовною творчою енергію запалює у своїх вихованців палку любов до хорової діяльності. Потужне творче натхнення хористів та їх керівника створило багатий хоровий репертуар. який складає понад сотню творів зарубіжної та вітчизняної музичної спадщини. Глибоке розуміння В.Сергієнком хорової справи, його вишуканий художній смак, систематична наполеглива робота над виразністю хорової тембро-інтонації, перебігом динаміки – все це забезпечує успіх в опануванні хорових надбань різних епох та жанрів: народна і церковна музика, класика і модерн.

Публічні презентації навчального хору під час шевченківських днів, виступи у щорічних звітних концертах училища, традиційний сольний концерт хору на Всеукраїнському тижні музики для дітей і юнацтва кожен раз сприймаються неначе піднесено урочисте свято музики. Винятково рафінована художня атмосфера панує під час акту державного екзамену з диригування, який зажди відбувається наче особливий «випускний концерт». Ця незабутня подія у житті молодих хормейстерів завжди постає важливим явищем у переліку творчих досягнень циклової комісії хорового диригування, а слухачам, що переповнюють органну залу, дарує неперевершені мистецькі враження.

 
ФОТО: Виступ хору на «другому» відкритті органу в Черкаському музичному училищі (2001)


Хор Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського неодноразово брав участь у звітних концертах області у м. Києві, він – учасник ряду конкурсів хорових колективів навчальних закладів Міністерства культури. У 2004 році на честь 190-річниці з дня народження Т.Г.Шевченка хор під орудою В.Сергієнка разом із народною артисткою України Валентиною Саввопуло співав у Національному будинку органної та камерної музики у м. Києві. У квітні 2010 року на VІ Всеукраїнському хоровому конкурсі ім. М.Леонтовича в номінації «академічні мішані хори» хор Черкаського музичного училища здобув почесне звання лауреата серед хорів мистецьких навчальних закладів і творчих колективів України.

******

Циклова комісія хорового диригування Черкаського музичного училища пишається своїми випускниками, які успішно працюють із хоровими колективами ДМШ міста Черкаси та Черкаської області; співають у Черкаському заслуженому народному хорі; служать артистами хору Національної опери України, Національної заслуженої академічної капели України «Думка», Національного заслуженого академічного народного хору України ім. Г.Верьовки. Заслужена артистка України Олена Варич – солістка ансамблю Черкаської обласної філармонії «Росава». Євген Валовенко – керівник камерного хору «Канон» об’єднання художніх колективів управління культури Черкаської облдержадміністрації, у складі якого співають нинішні і колишні студенти Черкаського музичного училища. Серед відомих випускників диригентсько-хорової спеціалізації керівник Волинського академічного народного хору – заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник; заслужені артисти України хормейстери Сергій та Олександр Бондаренки; заслужений діяч мистецтв України Людмила Шумська – викладач Ніжинського педагогічного університету, артистка Донецького національного академічного музично-драматичного театру Любов Доброноженко та інші.

----------------------------------------------------------
Адміністрація Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського буде вдячна відвідувачам сайту за надання додаткової об’єктивної інформації (факти, спогади, фото тощо) щодо того, як складалася мистецька доля його випускників. Ваші відгуки, побажання, уточнення, доповнення у коректній формі надсилайте на електронну адресу
muza-p@neocm.com    або    pomogaj@ukr.net

        chm

16-02-2020


19 лютого 2020 о 14.45 - Концерт фортепіанної музики Анастасії Толстоног 


08-02-2020


14 лютого 2020 о 15-00 - Майстер-клас Сергія Радзецького. Презентація стилю виконання, який відкриває бас-гітару як сольний інструмент 


06-02-2020


12 лютого 2020 о 14.45 - "Все починається з любові". Концерт до Дня закоханих 


05-02-2020


14 лютого 2020 о 15.30 - Нова музика у Новий рік, концерт. Соня Сульдіна, скрипка, Швейцарія, Софія Судьдіна, фортепіано, Викладач ДМШ №12 


30-01-2020


29 січня 2020 відбулася зустріч-навчання студентів та викладачів училища з начальником навчально-методичного центру захисту та безпеки життєдіяльності 
22 січня 2020 на виховній годині були проведені тематичні уроки просвітницького змісту на тему – «День соборності: як українські землі об’єднались в одній державі» 


18-01-2020
Положення про VІІІ училищний конкурс НА КРАЩЕ ВИКОНАННЯ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ Конкурс присвячується пам’яті покровителя нашого навчального закладу – славетного співака і композитора Семена Степановича Гулака-Артемовського. Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці», котра щороку проводиться на базі Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра, належить до числа перших в Україні та найбільш вагомих науково-практичних форумів молодих перспективних науковців у царині музичного мистецтва. 


17-01-2020


22 січня 2020 о 14.45 - Великий концерт «Святкові спогади» 


15-01-2020


20 січня 2020 о 10.00 - Майстер-клас професора Вищої академії музики м. Цетіньє (Чорногорія) Олексія Молчанова 
17 січня 2020 о 16.30 - Концерт фортепіанної музики професора Вищої академії музики м. Цетіньє (Чорногорія) Олексія Молчанова 


03-01-2020


Графік ліквідації академічної заборгованості студентів за 1, 3, 5, 7 семестри 2019-2020 навчального року 


24-12-2019


23 листопада 2019 р. студентки ІІІ та IV курсів відділу теорії музики Черкаського музичного училища ім. С.С. Гулака-Артемовського разом зі своїм науковим керівником Галиною Пшенічкіною взяли участь у Другій всеукраїнській конференції молодих дослідників народної музики 


23-12-2019


14 грудня 2019 в Черкаському музичному училищі ім. С.С. Гулака-Артемовського зібралися талановиті юні музиканти та їх викладачі з музично-теоретичних дисциплін. Тут, за підтримки Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської облдержадміністрації, відбувся традиційний щорічний Обласний конкурс з сольфеджіо «Ключ до майстерності» 


 
© Черкаське музичне училище ім. С.С.Гулака-Артемовського, 2009. Усі права застережені Розробка: І. Колісник