циклові комісії- відділ музикознавчих дициплін
НОВИНИ, ПОДІЇ, АФІША
З історії
циклові комісії музично-теоретичних дисциплін та музичної літератури і фольклору

До 50-річчя Черкаського музичного училища
ім. С.С.Гулака-Артемовського (2011 рік)

А чи відомо вам, що за доби Середньовіччя музику ставили в один ряд з арифметикою, геометрією та астрономією у розумінні її як науки про числові співвідношення, що лежать в основі світової гармонії? А ви знаєте, що початкові елементи наукового підходу до музики були закладені у високорозвинених культурах стародавнього світу – Китаї, Індії, Греції? У думках великих митців зустрічаються вислови, які свідчать про те, що музика – як особлива форма художнього чуттєво-образного осягнення світу – знаходиться на перепутті між мистецтвом і наукою, бо має розгалужену і досить строгу та послідовну систему своїх закономірностей. Для прикладу, Л.Бетховен: «Музика — посередниця між життям розуму і життям почуттів» або І.Тургенєв: «Музика — це розум, втілений у прекрасних звуках».

Глибше пізнати секрети та логіку музичного мистецтва і покликане музикознавство – особлива галузь мистецької діяльності. На практиці оволодіти музикознавчими «премудростями» майбутнім молодим виконавцям допомагають викладачі, яких об’єднав відділ музикознавчих дисциплін. На початку існування Черкаського музичного училища це був один структурний підрозділ. Датою народження відділу музикознавчих дисциплін вважають 1962-й рік. На чолі відділу протягом 3-х літ працював випускник Одеської консерваторії Анатолій Павлович Поліщук. Фахівець високого рівня, він дав глибокі знання із сольфеджіо, теорії музики, гармонії, музичної літератури першим студентам – як виконавцям, так і спеціалістам-теоретикам.

З 1977 року з метою оптимізації навчально-виховного процесу відповідно до основних напрямків розвитку музикознавства відбувся розподіл відділу на два навчально-виховних підрозділи: циклова комісія музично-теоретичних дисциплін (відає предметами сольфеджіо, теорія і гармонія, аналіз музичних творів, поліфонія) та циклова комісія музичної літератури і фольклору (забезпечує викладання навчальних дисциплін, які формують цілісну картину розвитку музичного мистецтва у соціальному та культурному контексті – українська та світова музична література, музичний фольклор).

Віддаючи справі естетичного навчання молоді кращі творчі сили і натхнення, плідно трудилися на музично-теоретичній ниві О.Г.Винокур, Н.Ф.Кузнєцова, Л.Т.Мусенко, А.А.Шульга, В.П.Полчаєва, Є.П.Глухов, О.В.Сибірякова, О.Г.Кухарець, І.О.Горель, О.М.Барикін, Т.П.Крошко, В.Е.Цун, М.П.Цебровська, Е.О.Барикіна, Т.А.Біляєва.

ФОТО: Викладачі-теоретики, які тривалий час працювали в Черкаському музичному училищі


Л.Т.Мусенко


А.А.Шульга


Є.П.Глухов


О.В.Сибірякова


ФОТО:

Відкритий урок сольфеджіо веде викладач В.П.ПОЛЧАЄВА (1980-ті роки)


Змінивши на посаді Л.Т.Мусенко, з 1969 року і донині очолює циклову комісію музично-теоретичних дисциплін випускник Львівської консерваторії Володимир Євгенович Нестеренко. Зараз його можна з повним правом назвати патріархом музично-теоретичної освіти на Черкащині. Вдумливий і розважливий, він приділяв значну увагу молодим колегам-початківцям, делікатно спрямовував їх зростання, підправляв, підказував, ділячись своїх досвідом. Крім суто професійної підготовки, В.Є.Нестеренко залучав найбільш обдарованих студентів до імпровізації та основ композиції. Починаючи з 1970-го року – дати відзначення 200-річчя з дня народження Л.Бетховена, в музичному училищі веде свій відлік започаткована ним традиція щорічних конкурсів молодих авторів, де студенти представляють свої перші опуси. Досвід участі у подібних конкурсах спонукав їх переможців продовжити своє професійне зростання саме на композиторській ниві. Це – О.Чернова, А.Талан, О.Попова, К.Талах, В.Атаманчук, С.Леонтьєв, стали членами національної спілки композиторів України Т.Бачул та Є.Марчук.

ФОТО:

Урок гармонії у класі викладача В.Є.НЕСТЕРЕНКА (2009)

Протягом багатьох років підряд педагоги циклової комісії музично-теоретичних дисциплін на чолі зі своїм керманичем проводять Тиждень теорії музики, де окрім професійних змагань на краще написання диктанту, вирішення задачі з гармонії, виконання вокального твору ще й чимало гумористичних завдань, конкурсів, імпровізацій. Саме в лоні музично-теоретичного відділу розпочала свою історію Обласна олімпіада з музично-теоретичних дисциплін учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Її ініціаторами стали В.Є.Нестеренко, Л.Б.Глухова, Л.М.Михасюк. Протягом кількох десятків років вони, закладаючи традиції тепер уже сталого мистецького конкурсу юних знавців музики, складали сценарії, підбирали завдання, працювали як члени журі. Нині разом із В.Є.Нестеренком опікується обласною музично-теоретичною олімпіадою його молодша колега – голова циклової комісії музичної літератури і фольклору Л.М.Яворська. Окрім зазначеного змагання на базі циклової комісії музично-теоретичних дисциплін проводяться окремі обласні конкурси, де учні ДМШ можуть позмагатися на краще написання музичного диктанту та на краще читання з листа музичного номеру по сольфеджіо.


ФОТО: Викладач С.Т.ДОЦЕНКО, 
яка веде спеціалізовані предмети фаху «теорія музики», завжди активно відгукується на творчі ініціативи

Ще один цікавий проект, ініційований В.Нестеренком, – конкурс «Пісні моєї бабусі». Змагання на найвиразніше виконання старовинних українських пісень, які ось уже 10 років проводяться цикловою комісією музично-теоретичних дисциплін спільно з обласним відділенням Фонду культури, поступово вийшли за межі училища і набули значення представницького обласного мистецького форуму. Активну участь у пісенному суперництві брали студенти, підготовані викладачами циклової комісії Л.С.Балакіною і С.Т.Доценко. Їх вихованці неодноразово ставали переможцями. Успішні виступи у конкурсі «Пісні моєї бабусі» спонукали деяких студентів переглянути характер свого обдарування і серйозно поставитись до занять вокалом. Приміром, як співачка успішно закінчила Донецьку консерваторію власниця сріблястого сопрано – студентка спеціалізації теорія музики Н.Плонська (викл. С.Т.Доценко). Вийшов на всеукраїнський рівень переможець конкурсу «Нові імена» Ю.Загребельний. Змінив баян на вокал нинішній студент Харківської консерваторії М.Квартальов.

ФОТО:

Після концерту однієї із колишніх успішних переможниць конкурсу «Пісні моєї бабусі», а тепер випускниці Донецької консерваторії співачки Наталії Плонської. 
За фортепіано О.Каретнікова (2004)

Зараз на цикловій комісії музично-теоретичних дисциплін під началом В.Є.Несте-ренка творчо працюють викладачі Л.Б.Глухова, Т.М.Ахременко, С.Т.Доценко, Л.С.Балакіна, Є.С.Марчук. Всі вони – висококваліфіковані знавці і майстри музично-педагогічної справи. Перспективні студенти виконавських спеціалізацій, які пройшли у них вишкіл із сольфеджіо, гармонії, аналізу музичних творів, успішно долають екзаменаційні тести з музично-теоретичних дисциплін при вступі у вищі навчальні музичні заклади ІІІ – ІV рівня акредитації, а також упевнено почувають себе щодо цих предметів у подальшому навчанні.

ФОТО:

На уроці сольфеджіо 
у викладача Л.Б.ГЛУХОВОЇ 
панує атмосфера безпосередності 
і творчості

ФОТО:

Премудрощі аналізу музичних творів студенти спеціалізації «фортепіано» пізнають у практичній діяльності 
разом із викладачем Т.М.АХРЕМЕНКО

У поточній роботі циклові комісії музично-теоретичних дисциплін та музичної літератури і фольклору працюють як окремі адміністративні підрозділи, однак їх діяльність об’єднується спільними засадами, зокрема, принципами врахування специфіки професійної діяльності музиканта та індивідуальних якостей його особистості, єдності чуттєвого, наукового, раціонального і художньо-творчого компонентів. Вирішуючи складні завдання загальної музикознавчої підготовки молодих музикантів, педагоги-теоретики допомагають студентам різних спеціалізацій осягнути загальні закономірності музики, сприяють розвитку професійного слуху, мислення і світогляду, цим самим створюють умови для підвищення мобільності фахівця і росту його загальної інтелектуалізації.

За час існування навчального закладу поступово склалася певна традиція викладання музично-теоретичних та музично-історичних дисциплін, яка відзначається професійною сумлінністю, тісним зв'язком із творчою практикою, орієнтацією на наукові здобутки вітчизняного та світового музикознавства. Численні методичні розробки, напрацьовані викладачами-теоретиками, є корисним і цікавим матеріалом, який широко застосовується у навчальному процесі.

******

Викладачі – теоретики і музлітератори – шліфують професійні якості не лише майбутніх виконавців. Вони також готують продовжувачів своєї нелегкої, але захоплюючої справи. Хоча студентів спеціалізації «теорія музики» в училищі найменше, однак вони представляють музичну еліту творчо обдарованої молоді. Опановувати спеціалізацію «Теорія музики» престижно і перспективно. Значний обсяг отриманих знань, умінь та навичок дає можливість їх реалізації у найрізноманітніших галузях музичного життя. Протягом періоду навчання досвідчені педагоги проводять зі спеціальних предметів (сольфеджіо, теорія музики, гармонія, поліфонія, аналіз музичних форм, музична література, музичний фольклор) та предметів додаткового циклу (фортепіано, інструментознавство, диригування, основи імпровізації, музична інформатика, музична критика, сценічна мова та основи проведення масових мистецьких заходів) як групові, так і індивідуальні заняття.


ФОТО:
Викладачі з багатолітнім досвідом В.П.ПОЛЧАЄВА і Л.М.МИХАСЮК обговорюють питання методики успішного навчання студентів-теоретиків (2000)

Студенти теоретичного відділу знайомляться із системами сучасного дитячого музичного виховання, про-ходять курси педагогічної і лекторської практики, а особливо обдаровані – пізнають основи композиції. Важливою сферою реалізації творчого потенціалу студентів є концертно-просвітницька діяльність – проведення під керівництвом педагогів музично-тематичних вечорів та лекцій-концертів у навчальних закладах міста і області. Виступи перед аудиторією у музичних і загальноосвітніх школах дозволяють молодим музикантам відчути себе справжніми артистами – носіями високого мистецтва та переконатися у своїй значущості. Специфіка навчання, коли всі музичні дисципліни входять до комплексу спеціальності, і для їх успішного опанування необхідно прикласти значні музично-інтелектуальні зусилля, обумовлює формування особливих вольових якостей особистості.

Внаслідок такої багатопланової реалізації студенти-теоретики виявляють стійкий інтерес до своєї майбутньої професії та добре розуміють зміст і її соціальну цінність, прагнуть до постійного професійного зростання, набуття нових знань, самовдосконалення, творчої самореалізації. Не дивно, що більшість випускників Черкаського музичного училища спеціалізації «теорія музики» здобувають подальшу вищу мистецьку освіту і знаходять себе у світі мистецтва.

Підготовка музиканта-теоретика – багатопрофільний колективний навчально-виховний процес, у якому задіяний не один викладач. Тому необхідно окремо зазначити педагогів, які викладають спеціальні навчальні курси і формують гідний професійний рівень студентів відділу. Це – В.Є.Нестеренко, С.Т.Доценко, Л.М.Яворська, С.М.Артеменко, С.І.Покотило, М.І.Маркотенко, О.Ю.Помогайбо, Т.М.Ахременко.

Після завершення повного курсу навчання в училищі студенти теоретичного відділу дістають можливість працювати в школах естетичного виховання, школах мистецтв, загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, розважальних центрах, клубах, палацах дитячої і юнацької творчості, різних творчих колективах. Після здобуття вищої освіти окрім музичної педагогіки можливі напрямки їх реалізації – музикознавчі історико-теоретичні дослідження, критика і мистецька журналістика, звукорежисура, редакторська праця, мистецький менеджмент тощо.

Чимало випускників-теоретиків, отримавши дипломи консерваторій, повернулись до рідного училища. Сформувались навіть декілька педагогічних поколінь: ветерани – Л.Глухова, Т.Ахременко, Л.Балакіна, С.Доценко; середнє покоління – С.Артеменко, Л.Яворська, О.Помогайбо, Г.Царенко; молодь – К.Галушко, І.Лісун, Є.Марчук.

циклова комісія музичної літератури і фольклору

«Не вірте тому, що людина зможе зрозуміти музику зразу.
Це неможливо. До неї спочатку потрібно звикнути». В.Одоєвський

«Музика спонукає нас красномовно мислити». У.Емерсон

 Музична література і музичний фольклор є важливими складовими професійної підготовки студента і орієнтовані на вивчення музично-історичного процесу в об'ємі, необхідному для подальшої фахової діяльності як музикознавців, так і виконавців. Ці дисципліни сприяють формуванню музичного смаку, учать розумінню музичних явищ у контексті художньої епохи, історичного процесу і в нерозривному зв'язку з іншими видами мистецтв. Вони значно збагачують слуховий досвід студентів, а також розширюють і поглиблюють їх сприймання у галузі особливого пласта культури – фольклору. У процесі опанування музичної літератури і фольклору молодий спеціаліст пізнає історію розвитку музичної культури із врахуванням національних традицій, творчі біографії і особливості стилю визначних зарубіжних і вітчизняних митців, навчається використовувати знання теоретичних основ музичного мистецтва в аналізі конкретних творів. Предмет музичної літератури дає знання про соціальну роль мистецтва і особливості його функціонування у сучасному суспільстві, допомагає молодій людині усвідомити роль і значення музики у вихованні і розвитку людини, важливість музично-художньої спадщини для сучасності. Без цього не може відбутися справжній діяч культури, який вільно орієнтується в суспільній обстановці, у потоці нової інформації.

Орієнтація у надбаннях музичної культури дозволяє успішно здійснювати основні завдання музиканта-професіонала. Серед найважливіших – культурно-просвітницька робота, яка забезпечує формування і розвиток естетичних потреб і смаків усіх соціальних і вікових груп населення, сприяє створенню зацікавленої аудиторії слухачів через залучення до шедеврів вітчизняної і зарубіжної музичної культури та кращих зразків народної творчості.

Викладачі циклової комісії музичної літератури і фольклору покликані забезпечити передачу й відтворення музично-духовного досвіду поколінь.


ФОТО:
Викладач музичної літератури М.І.МАРКОТЕНКО, починаючи з 1962 року і до цього часу, відкриває багатьом молодим музикантам надбання і секрети композиторської творчості

Надзвичайно багато для укладки міцного загального і методичного фундаменту діяльності циклової комісії здійснили перші її завідуючі Людмила Миколаївна Михасюк (навчає і нині) та Віра Ельївна Цун. З 1962 року і до нашого часу плідно працює на педагогічній ниві ветеран Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського – вимогливий і висококомпетентний викладач Мар’яна Іванівна Маркотенко. Яскравий епізод «біографії» відділу – творче викладання та просвітницька діяльність Іллі Олександровича Гореля. Не одне покоління музикантів відбулося, слухаючи його яскраві розповіді під час уроків або відвідуючи «кіно-четверги» та «музичні п’ятниці». Послідовність і сумлінність у щоденній праці та щире і відкрите спілкування зі студентами відзначали педагогічні засади педагогічної діяльності Тетяни Павлівни Крошко.

Нині, протягом багатьох років знайо-млячи із шедеврами музичного мистецтва, залучають молодих музикантів до неосяжного світу музики, працюють над формуванням яскравих творчих особистостей досвідчені педагоги М.І.Маркотенко, Л.М.Михасюк, С.М.Артеменко, Г.Г.Царенко, С.І.Покотило, О.Ю.Помогайбо, К.Л.Галушко.

 ФОТО:

Перші очільники циклової комісії музичної літератури і фольклору

Л.М.МИХАСЮК

 
 

 В.Е.ЦУН

Викладачі циклової комісії музичної літератури і фольклору, які сформували основні засади її навчально-виховної діяльності. На засіданні циклової комісії (зліва-праворуч) Т.П.КРОШКО, М.І.МАРКОТЕНКО, І.О.ГОРЕЛЬ, В.Е.ЦУН (1980-ті)

Урок світової музичної літератури веде викладач Т.П.КРОШКО 
(1980-ті)

Нині, протягом багатьох років знайо-млячи із шедеврами музичного мистецтва, залучають молодих музикантів до неосяж-ного світу музики, працюють над формуванням яскравих творчих особистостей досвідчені педагоги М.І.Маркотенко, Л.М.Михасюк, С.М.Артеменко, Г.Г.Царенко, С.І.Покотило, О.Ю.Помогайбо, К.Л.Галушко. Очолює музлітераторів вихованка рідного училища і випускниця Кишинівської консерваторії Л.М.Яворська – викладач-методист, автор навчальних посібників і методичних розробок. Вона постійно спонукає колег до творчої активності. Багатовекторна навчально-виховна позакласна діяльність циклової комісії не обмежуються лише консультаціями. Це – науково-мистецькі пошуки педагогів і студентів, створення методичного забезпечення, широка фольклористична діяльність, організація концертно-просвітницьких заходів тощо. За багаторічну сумлінну і творчу працю почесними грамотами управління культури Черкаської ОДА відзначені викладачі М.Маркотенко, С.Артеменко, О.Помогайбо, Л.Яворська.

ФОТО: ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД ВІДДІЛУ МУЗИКОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН ЧЕРКАСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА 
ІМ. С.С.ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО 

Зліва-праворуч: ветеран відділу Л.Б.ГЛУХОВА – викладач сольфеджіо і гармонії; С.М.АРТЕМЕНКО – викладач світової музичної літератури і методики її викладання; голова циклової комісії музично-теоретичних дисциплін В.Є.НЕСТЕРЕНКО – викладач сольфеджіо, гармонії і композиції; ветеран відділу, перший голова циклової комісії музичної літератури Л.М.МИХАСЮК – викладач світової музичної літератури; Г.Г.ЦАРЕНКО – викладач музичного фольклору і світової музичної літератури; голова циклової комісії музичної літератури Л.М.ЯВОРСЬКА – викладач української музичної літератури і аналізу музичних творів; С.І.ПОКОТИЛО – викладач світової музичної літератури; заступник директора Черкаського музичного училища з навчально-виховної роботи О.Ю.ПОМОГАЙБО – викладач фольклору та сценічно-режисерських дисциплін

******

Викладачі циклової комісії постійно здійснюють методичну роботу із забезпечення навчального процесу необхідними матеріалами, розробляють оригінальні авторські програми, методичні посібники, виступають із доповідями на науково-методичних конференціях, курсах підвищення кваліфікації викладачів музичних та шкіл мистецтв області. За ініціативи циклової комісії пройшов обласний огляд методичних напрацювань викладачів музичної літератури ДМШ Черкаської області.

 

Активне впровадження засобів мультимедіа у сучасний навчально-виховний процес спонукало колектив циклової комісії на масштабний проект – створення нового комплекту наочності для забезпечення потреб викладання. Під проводом Л.Яворської та за активної участі С.Артеменко була підготовлена цілісна серія новітніх спеціалізованих аудіо-посібників з музичної літератури і фольклору, а також супроводжувальних роз’яснювальних методичних анотацій, які не лише забезпечують якісне проведення аудиторних занять, а й служать добрим підґрунтям для організації самостійної роботи студентів. При цикловій комісії функціонує відео-клуб «Зі скарбниці світової культури», потреби якого забезпечує акумульована Л.Яворською багата колекція відеоматеріалів (постановки опер, концерти видатних виконавців, музично-історичні художні і документальні фільми тощо). З кожним роком усе більш звичним явищем під час навчального процесу стають відео та інші презентаційні матеріали.


ФОТО: Викладач Г.Г.ЦАРЕНКО і студентка Л.Сіньковська за розшифровкою музично-фольклорних скарбів Черкаського краю


ФОТО: Викладач С.М.АРТЕМЕНКО активно використовує на уроках музичної літератури підготовані з її участю сучасні цифрові 
аудіо-посібники

ФОТО:
Засідання клубу 
«Зі скарбниці світової культури» веде викладач С.І.ПОКОТИЛО

Спільно із цикловою комісією соціально-гуманітарних дисциплін музлітератори проводять студентські науково-практичні зібрання. Автори кращих дослі-джень – Г.Качор і А.Помогайбо (консультант Л.Яворська) – представляли свої розвідки на Міжнародній науково-практичній конференції «Молоді музикознавці України» (м. Київ).

ФОТО:
На міжнародній конференції «Молоді музикознавці України» (Київ, 2009) своє наукове дослідження представляє студентка Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського А.Помогайбо

Протягом тривалого періоду студентська молодь училища під керуванням викладача О.Ю.Помогайбо систематично і наполегливо збирає, розшифровує і упорядковує пісенні скарби рідного краю. Їй допомагає викладач Г.Г.Царенко. Черкаський осередок Всеукраїнської асоціації молодих дослідників фольклору, що діє при училищі, поставив мету створити аудіо-енциклопедію народних пісень Черкаської області, на що Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації виділено гранд на 20 тис. грн. Робота триває.

ФОТО:
Представниця Черкаського осередку Всеукраїнської асоціації молодих дослідників фольклору, що діє при музичному училищі, студентка  А.Харенко серед переможців обласного Форуму молодіжних  ініціатив Черкащини отримує сертифікат на реалізацію проекту «Створення обласного фонду аудіо-записів музичного фольклору Черкащини»


ФОТО: Збірник «Сторінки музичного життя краю», випущений за матеріалами Черкаського конкурсу

Благородній меті формування інтересу молодого покоління до історії національної музичної культури та мистецьких традицій рідного краю служить ініційований викладачами циклової комісії О.Ю.Помогайбо та Л.М.Яворською обласний конкурс збирачів народної пісні та краєзнавців «Калинові дзвони». На основі його матеріалів випущено збірник «Сторінки музичного життя Черкаського краю».

 


ФОТО:  ІІІ обласний конкурс «Калинові дзвони» (2011).
Пошуковці представляють весільні звичаї свого краю


ФОТО: Ініціатор та організатор обласного конкурсу «Калинові дзвони» викладач О.Ю.ПОМОГАЙБО з керівником фольклорного колективу

Циклова комісія музичної літератури і фольклору – центр організації концертно-просвітницької діяльності училища. Чимало років питаннями організації концертів займалась викладач Л.Сєрова, тепер їй на зміну прийшла колишня випускниця музично-теоретичного відділу К.Галушко, яка раціонально планує важливу сторону діяльності училища – становлення молодого виконавця. 


ФОТО: Молодий викладач К.Л.ГАЛУШКО (праворуч) нерідко виступає ініціатором і організатором проведення цікавих концертних заходів. Репетиція різдвяного дійства


ФОТО:  Година української лірики. На сцені автор проекту і ведуча викладач Л.М.ЯВОРСЬКА

Циклова комісія музичної літератури і фольклору напрацювала дійову систему класної і позакласної роботи з майбутніми викладачами музичної літератури і музикознавцями. Відвідування концертів і вистав з їх подальшим обговоренням, виступи з цікавими повідомленнями перед різною аудиторією, всілякі колоквіуми, класні концерти, диспути на теми музичного життя, публічний захист курсових робіт, інформаційні години в обласній науковій бібліотеці, зустрічі з цікавими людьми – диригентами, композиторами, викладачами музичних вузів, керівниками творчих колективів, залучення до роботи обласного семінару викладачів музичної літератури ШЕВ, проведення тематичних класних годин у загальноосвітніх школах, випуск музичних бюлетенів – ось неповний перелік заходів, які формують представника музикознавчої галузі.

******

На 50-літньому ювілейному рубежі викладачі циклових комісій теорії музики та музичної літератури і фольклору активно і творчо реалізують свою професійну призначеність – педагогічну, наукову, музично-громадську. Теоретики і музлітератори гордяться тисячами випускників Черкаського музичного училища, до формування яких вони доклали творчі зусилля і частку своєї душі. Особливо ж приємно усвідомлювати професійні здобутки випускників спеціалізації «теорія музики», які стали успішним результатом умілого об’єднання спільних дій багатьох педагогів-музикознавців. Серед них провідні учителі музично-теоретичних предметів у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах Л.Саркісян, Е.Барикіна, О.Дзюбан, А.Величко, Л.Мисак; викладачі музичних училищ Л.Глухова, А.Шульга, Т.Ахременко, С.Артеменко, С.Доценко, Т.Біляєва, Л.Яворська, О.Помогайбо, О.Ніжалова (Зюзіна), Г.Царенко, І.Лиса. Стала завучем Одеської середньої спеціалізованої музичної школи ім. проф. П.С.Столярського кандидат мистецтвознавства О.Сурових (Кучма); реалізують себе як професійні композитори – члени НСКУ Т.Бачул, Є.Марчук; працюють на радіо В.Крученицький (Черкаська телерадіокомпанія «Рось»), І.Бондаренко (Держтелерадіо, Київ); провідні спеціалісти державних управлінських інституцій М.Пушкіна і Г.Пшенічкіна (Качор); художній керівник Кіровоградської філармонії Н.Деркач; знана на Черкащині як композитор і поет – директор музею О.Пушкіна і П.Чайковського в Кам’янці Т.Чупак; відомий столичний театральний критик і директор піар-компанії «Дель Арте» О.Стельмашевська, регент Спасо-Воздвиженського храму м. Сєвєродонецьк Р.Мєрна та інші.

ФОТО: 
Учасники концерту-зустрічі випускників відділу теорії музики з колективом викладачів і студентів рідного Черкаського музичного училища 
ім. С.С.Гулака-Артемовського (2011)

-----------------------------------------------------------------------
Адміністрація Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського буде вдячна відвідувачам сайту за надання додаткової об’єктивної інформації (факти, спогади, фото тощо) щодо того, як складалася мистецька доля його випускників. Ваші відгуки, побажання, уточнення, доповнення у коректній формі відсилайте на електронну адресу
muza-p@neocm.com    або    pomogaj@ukr.net 

        chm

21-02-2020


26 лютого 2020 о 14.45 - Концерт лауреатів VIII конкурсу пам'яті С.С. Гулака-Артемовського 


16-02-2020


19 лютого 2020 о 14.45 - Концерт фортепіанної музики Анастасії Толстоног 


08-02-2020


14 лютого 2020 о 15-00 - Майстер-клас Сергія Радзецького. Презентація стилю виконання, який відкриває бас-гітару як сольний інструмент 


06-02-2020


12 лютого 2020 о 14.45 - "Все починається з любові". Концерт до Дня закоханих 


05-02-2020


14 лютого 2020 о 15.30 - Нова музика у Новий рік, концерт. Соня Сульдіна, скрипка, Швейцарія, Софія Судьдіна, фортепіано, Викладач ДМШ №12 


30-01-2020


29 січня 2020 відбулася зустріч-навчання студентів та викладачів училища з начальником навчально-методичного центру захисту та безпеки життєдіяльності 
22 січня 2020 на виховній годині були проведені тематичні уроки просвітницького змісту на тему – «День соборності: як українські землі об’єднались в одній державі» 


18-01-2020
Положення про VІІІ училищний конкурс НА КРАЩЕ ВИКОНАННЯ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ Конкурс присвячується пам’яті покровителя нашого навчального закладу – славетного співака і композитора Семена Степановича Гулака-Артемовського. Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці», котра щороку проводиться на базі Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра, належить до числа перших в Україні та найбільш вагомих науково-практичних форумів молодих перспективних науковців у царині музичного мистецтва. 


17-01-2020


22 січня 2020 о 14.45 - Великий концерт «Святкові спогади» 


15-01-2020


20 січня 2020 о 10.00 - Майстер-клас професора Вищої академії музики м. Цетіньє (Чорногорія) Олексія Молчанова 
17 січня 2020 о 16.30 - Концерт фортепіанної музики професора Вищої академії музики м. Цетіньє (Чорногорія) Олексія Молчанова 


03-01-2020


Графік ліквідації академічної заборгованості студентів за 1, 3, 5, 7 семестри 2019-2020 навчального року 


24-12-2019


23 листопада 2019 р. студентки ІІІ та IV курсів відділу теорії музики Черкаського музичного училища ім. С.С. Гулака-Артемовського разом зі своїм науковим керівником Галиною Пшенічкіною взяли участь у Другій всеукраїнській конференції молодих дослідників народної музики 


23-12-2019


14 грудня 2019 в Черкаському музичному училищі ім. С.С. Гулака-Артемовського зібралися талановиті юні музиканти та їх викладачі з музично-теоретичних дисциплін. Тут, за підтримки Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської облдержадміністрації, відбувся традиційний щорічний Обласний конкурс з сольфеджіо «Ключ до майстерності» 


 
© Черкаське музичне училище ім. С.С.Гулака-Артемовського, 2009. Усі права застережені Розробка: І. Колісник