циклові комісії- спеціального фортепіано
НОВИНИ, ПОДІЇ, АФІША
З історії
До 50-річчя Черкаського музичного училища
ім. С.С.Гулака-Артемовського (2011 рік)

Мистецтво гри на фортепіано належить до відносно молодих різновидів творчої діяльності людини, хоча попередники цього нині найбільш розповсюдженого інструменту відомі ще з доби пізнього Середньовіччя. Момент, коли на початку XVIII ст. на світ з'явилося перше фортепіано, став поворотним в історії культури європейської цивілізації. Сьогодні не знайти музиканта – будь-якої спеціалізації – в домі якого не було б піаніно. За минулі триста років майже всі великі композитори писали фортепіанну музику, і багато хто з них знаменитий саме фортепіанною спадщиною. Незважаючи на відносну молодість, фортепіано відіграє у мистецькому суспільстві більш помітну роль, ніж будь-який інший інструмент. «Фортепіано має об’єм цілого оркестру, і десяти пальців людини достатньо для створення гармоній, рівних поєднанню сотні музикантів в оркестрі» – писав великий композитор ХІХ ст. Ференц Ліст, один із перших видатних представників нового музичного фаху – піаніст-виконавець. Ця професія, оповита романтичним ореолом, завжди викликала неабияку прихильність шанувальників високого мистецтва і отримала цілком заслужене історичне визнання.

Циклова комісія спеціального фортепіано Черкаського музичного училища готує піаністів широкого профілю. Студенти набувають навичок гри в ансамблях – фортепіанному і камерному, вчаться акомпанементу вокалістам та інструменталістам. На уроках зі спеціального класу, педагогіки і психології, методики навчання гри на фортепіано, а також педагогічної практики проводиться фахова підготовка викладача музичної школи. Збагачують світогляд молодого спеціаліста курси історії фортепіанного мистецтва та музичної літератури. Сольфеджіо та гармонія відточують музичний слух та інтуїцію. Продумана система навчально-виховних заходів закладає необхідне підґрунтя для формування майбутнього виконавця-соліста. 

******

День народження циклової комісії фортепіано збігається з днем народження училища. Розпочати її багаторічну і плідну історію випало першому завідуючому – випускнику Одеської консерваторії Млієвському. Разом із ним ділив турботи і радощі нелегких років становлення відділу Г.Г.Філімонов. 

Згодом склад педагогів-піаністів поповнився новими викладачами, діяльні пошуки яких свого часу спрямовували М.П.Карцуб, В.О.Рябоконь, Н.В.Стельмашевська, А.М.Остапчук, М.О.Гробман. У складі циклової комісії фортепіано працювали Н.П.Орлова, Т.Л.Маломуд, А.О.Веденська, Т.О.Артамонова, а також Ю.П.Прохоренко, котрий у 1982 – 1989 роках обіймав посаду заступника директора з навчальної роботи. Завдяки їх зусиллям як провідні засади педагогічної діяльності відділу утвердились кращі принципи вітчизняної піаністичної школи: всебічне виявлення та розвиток індивідуальності учнів, гнучкість та проникливість в оцінюванні їх сил і можливостей.


ФОТО: Перші студенти циклової комісії спеціального фортепіано (1963). Ліворуч О.І.КАРЕТНІКОВА – нинішній викладач училища
============================================
ФОТО праворуч:  Творчий запал у любові і відданості до фортепіано – стрижнева риса її характеру ще з юності. У мистецькому пориві колишня студентка Черкаського музичного училища І.ОКУНЄВА – нині очільник циклової комісії

 ФОТО: ВИКЛАДАЧІ, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ НА ЦИКЛОВІЙ КОМІСІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО

 
В.О.Рябоконь


Н.В.Стельмашевська


Н.П.Орлова


А.М.Остапчук


Ж.Д.Гавріна


Т.Л.Маломуд

 
А.О.Веденська

 
Ю.П.Прохоренко

 


Ось уже більше 30 років циклову комісію спеціального фортепіано Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського очолює її вихованка і випускниця Київської консерваторії – викладач-методист Ірина Олександрівна Окунєва. Діяльний, вимогливий і авторитетний керівник, ініціативний і високопрофесійний викладач, вона зуміла згуртувати колектив у єдине ціле, знайшла надійні шляхи забезпечення стабільності у підготовці молодих спеціалістів. Під її керуванням відділ працює як колективний орган, спрямовуючи усі свої зусилля на формування висококласних фахівців своєї справи, на підвищення престижу спеціальності піаніста. Серед студентів училища піаністи протягом багатьох років виявляють найвищий рівень показників навчальних досягнень. 

Нині до складу циклової комісії спеціального фортепіано входить 11 висококласних викладачів, які мають великий стаж роботи і значний педагогічний досвід. Отримавши дипломи музичних вузів України, вони зберігають і примножують традиції національних фортепіанних педагогічних шкіл, здійснюють вагомий вклад у розв’язання питань формування сучасного типу педагога-музиканта. Підготовку молодих фахівців спеціалізації фортепіано на чолі із головою циклової комісії І.О.Окунєвою успішно проводять М.О.Гробман, Т.А.Деркач, Н.Ю.Желудова, О.І.Каретнікова, М.П.Карцуб, Н.В.Кот, Н.Г.Ларіонова, О.Б.Сергеєва, Л.І.Степаненко, Л.І.Терещук. 

ФОТО: КОЛЕКТИВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО ЧЕРКАСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА ІМ. С.С.ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО

Сидять (зліва-праворуч): О.Б.Сергеєва, М.П.Карцуб; Л.І.Терещук. Стоять: Т.А.Деркач, голова циклової комісії І.О.Окунєва, О.І.Каретнікова, Л.І.Степаненко, Н.Ю.Желудова, Н.Г.Ларіонова
Залучаючи студентів у процесі фортепіанного виконавства до світу прекрасного, розкриваючи їх творчу індивідуальність, педагоги циклової комісії завжди орієнтуються на класичні норми і традиції західноєвропейської музичної культури. В опануванні творів класиків увага звернена передовсім на детальне вивчення авторського тексту, педантичне шліфування піаністичної майстерності та академічність виконання. У виконанні романтичного репертуару стимулюється більш віртуозна і художня свобода інтерпретації. Обов’язкова складова навчального процесу виховання піаніста – знайомство із сучасною музикою.

Основною формою підготовки молодого спеціаліста є індивідуальне заняття викладача зі студентом, що зближує обох учасників навчального процесу і дає педагогові можливість спиратися у своїй роботі не лише на музичні, але і на людські якості учнів. Для успішної співпраці не останню роль відіграє створення позитивної установки на успіх та доброзичливої атмосфери на уроці.

 

 

ФОТО:
Викладач М.О.ГРОБМАН. Її вихованці завжди вказують на шляхетність стилю педагогічного спілкування свого наставника,
у якому гармонійно переплелись
висока фахова майстерність і педагогічний такт

 

ФОТО: Викладач О.Б.СЕРГЕЄВА веде урок методики навчання на фортепіано (середина 1980-х)
-------------------------------------
На уроці зі спеціального класу.
Настанови дає викладач Т.А.ДЕРКАЧ (1986)

******

 Значну увагу викладачі циклової комісії надають профорієнтаційній діяльності. Виїздні консультації, прослуховування обдарованих дітей та методичні поради їх педагогам, участь як члени журі в обласних дитячих конкурсах фортепіанного виконавства, проведення семінарів педагогічної майстерності для викладачів-піаністів шкіл естетичного виховання, організація майстер-класів із залученням провідних піаністів України – ось далеко неповний перелік заходів. Зокрема, зазначимо, щорічну участь І.О.Окунєвої як постійного члена журі Міжнародного дитячого конкурсу пам’яті П.Чайковського у Кам’янці. Серед творчих зустрічей останніх років особливо яскраве враження справив майстер-клас Наталі Гриднєвої – доцента НМАУ ім. Чайковського і педагога Київської середньої спеціальної музичної школи ім. Лисенка.

Показовою рисою діяльності циклової комісії спеціального фортепіано, помітною сферою докладання її зусиль є концертно-виконавська і музично-просвітницька практика, яку плідно здійснюють як викладачі, так і їх учні. Сольні виступи найуспішніших студентів, концерти класу, звітні концерти й концерти до пам’ятних дат перед слухачами різного віку стали сьогодні доброю традицією. Серед успішних творчих проектів останніх років зазначимо ювілейні заходи, присвячені Ф.Лісту, Ф.Шопену, Р.Шуману, концерти класу викладачів І.О.Окунєвої, Н.І.Кот, Л.І.Степаненко. Студенти-піаністи як солісти або як концертмейстери систематично виступають у дитячих музичних школах міста і області, беруть участь у музично-просвітницьких заходах, які адресовані громадськості.

******

 Участь у різного роду конкурсах – надзвичайно дійовий метод творчого зростання молодого виконавця. Усвідомлюючи важливість цього шляху, викладачі циклової комісії спрямовують перспективних студентів заявляти про себе на творчих оглядах та змаганнях різних рівнів. Студенти-лауреати, призери і учасники конкурсів – наша гордість. Серед відзнак останніх років зазначимо лауреатські звання на конкурсі «Нові імена», які здобули А.Васькевич (викл. І.О.Окунєва) та Є.Мойсеєнко (викл. Н.І.Кот). А.Васькевич отримав ще одну перемогу на всеукраїнському конкурсі пам’яті Г.Нейгауза. І.Зотенко (викл. Н.І.Кот) з успіхом виступила на міжнародному фестивальному проекті «Сузір’я» (Відень). Лауреатами і дипломантами конкурсу-фестивалю «Харківські асамблеї» ставали О.Кочура (викл. І.О.Окунєва, Н.Лопчинська (викл. Н.І.Кот). Дипломант Міжнародного конкурсу піаністів ім. Ф.Шопена у Львові О.Труш (викл. І.О.Окунєва). Студенти В.Харенко (викл. Л.І.Степаненко), Л.Абрамян (викл. І.О.Окунєва) відзначились на всеукраїнському конкурсі-огляді випускників музичних училищ.


ФОТО: Викладач Н.І.КОТ знаходить дійові методи у підготовці лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів


ФОТО: Звітний концерт Черкаського музичного училища.Студент В.Харенко (клас Л.І.СТЕПАНЕНКО) виконує фортепіанний концерт Е.Гріга (2010)

******

Від часу заснування циклової комісії спеціального фортепіано за 50 років буття Черкаського музичного училища фортепіанний відділ закінчили майже 800 молодих фахівців. Більшість із них працюють у музичних школах Черкас та Черкаської області, захоплюючи підростаюче покоління прекрасним світом музики. Циклова комісія спеціального фортепіано пишається тими вихованцями, котрі нині як педагоги і концертмейстери достойно продовжують заповіти своїх наставників у рідних стінах училища. Це – О.Каретнікова, Л.Терещук, Н.Кот, Л.Сергеєва, І.Окунєва, Н.Желудова, О.Пономаренко, О.Булкін, М.Остапенко, М.Романенко, О.Іванова, А.Драган, О.Запряткін, І.Пшенічкіна, Н.Оношко. Значна частина випускників, здобувши вищу освіту, професійно реалізує себе у музично-навчальних закладах України І – ІІ рівнів акредитації. Чимало виїхало за кордон (Росія, Словенія, Німеччина, Італія, Австрія, США, Ізраїль, Аргентина тощо), де вони також успішно займаються мистецькою діяльністю.


ФОТО: Студент О.Труш (клас І.О.ОКУНЄВОЇ) – дипломант Міжнародного конкурсу піаністів ім. Ф.Шопена у Львові (2010)


ФОТО: Випускники циклової комісії спеціального фортепіано Черкаського музичного училища Є.Рябоконь (ліворуч) та А.Васькевич (праворуч) – успішні студенти НМАУ ім. П.Чайковського, клас професора М.Степаненка (в центрі)

--------------------------------------------------------------
Адміністрація Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського буде вдячна відвідувачам сайту за надання додаткової об’єктивної інформації (факти, спогади, фото тощо) щодо того, як складалася мистецька доля його випускників. Ваші відгуки, побажання, уточнення, доповнення у коректній формі відсилайте на електронну адресу 
muza-p@neocm.com або pomogaj@ukr.net

 

******

        chm

21-02-2020


26 лютого 2020 о 14.45 - Концерт лауреатів VIII конкурсу пам'яті С.С. Гулака-Артемовського 


16-02-2020


19 лютого 2020 о 14.45 - Концерт фортепіанної музики Анастасії Толстоног 


08-02-2020


14 лютого 2020 о 15-00 - Майстер-клас Сергія Радзецького. Презентація стилю виконання, який відкриває бас-гітару як сольний інструмент 


06-02-2020


12 лютого 2020 о 14.45 - "Все починається з любові". Концерт до Дня закоханих 


05-02-2020


14 лютого 2020 о 15.30 - Нова музика у Новий рік, концерт. Соня Сульдіна, скрипка, Швейцарія, Софія Судьдіна, фортепіано, Викладач ДМШ №12 


30-01-2020


29 січня 2020 відбулася зустріч-навчання студентів та викладачів училища з начальником навчально-методичного центру захисту та безпеки життєдіяльності 
22 січня 2020 на виховній годині були проведені тематичні уроки просвітницького змісту на тему – «День соборності: як українські землі об’єднались в одній державі» 


18-01-2020
Положення про VІІІ училищний конкурс НА КРАЩЕ ВИКОНАННЯ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ Конкурс присвячується пам’яті покровителя нашого навчального закладу – славетного співака і композитора Семена Степановича Гулака-Артемовського. Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці», котра щороку проводиться на базі Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра, належить до числа перших в Україні та найбільш вагомих науково-практичних форумів молодих перспективних науковців у царині музичного мистецтва. 


17-01-2020


22 січня 2020 о 14.45 - Великий концерт «Святкові спогади» 


15-01-2020


20 січня 2020 о 10.00 - Майстер-клас професора Вищої академії музики м. Цетіньє (Чорногорія) Олексія Молчанова 
17 січня 2020 о 16.30 - Концерт фортепіанної музики професора Вищої академії музики м. Цетіньє (Чорногорія) Олексія Молчанова 


03-01-2020


Графік ліквідації академічної заборгованості студентів за 1, 3, 5, 7 семестри 2019-2020 навчального року 


24-12-2019


23 листопада 2019 р. студентки ІІІ та IV курсів відділу теорії музики Черкаського музичного училища ім. С.С. Гулака-Артемовського разом зі своїм науковим керівником Галиною Пшенічкіною взяли участь у Другій всеукраїнській конференції молодих дослідників народної музики 


23-12-2019


14 грудня 2019 в Черкаському музичному училищі ім. С.С. Гулака-Артемовського зібралися талановиті юні музиканти та їх викладачі з музично-теоретичних дисциплін. Тут, за підтримки Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської облдержадміністрації, відбувся традиційний щорічний Обласний конкурс з сольфеджіо «Ключ до майстерності» 


 
© Черкаське музичне училище ім. С.С.Гулака-Артемовського, 2009. Усі права застережені Розробка: І. Колісник