циклові комісії- оркестрових духових та ударних інструментів
НОВИНИ, ПОДІЇ, АФІША
З історії
До 50-річчя Черкаського музичного училища
ім. С.С.Гулака-Артемовського (2011 рік)

Духові інструменти – унікальні, бо здатні грати за будь-яких обставин: не тільки на концертній естраді, а й в танцювальній залі чи на міських майданах. Вони добре звучать у приміщенні і на відкритому повітрі, коли ясне сонце або коли непогода. Їх злагоджений тон відзначається наповненістю, могутністю, урочистістю, блиском і піднесенням, а духовий оркестр – незмінний учасник масових дійств. Із давніх часів гра духового оркестру відкриває урочистості, вітає героїв-переможців. Коли гримить оркестр, душа набуває якогось особливого небуденного стану...

Діяльність циклової комісії оркестрових духових та ударних інструментів є спадкоємною складовою тривалого і плідного процесу вітчизняного фахового навчання на духових інструментах, начала якого на Україні ведуть від доби Бароко і торкаються мистецьких занять у січових братських школах та багатих традицій музикування у Києво-Могилянській академії.

Серед експонатів музею Черкаського музичного училища знайшовся цінний документ – упорядкований до 25-літнього ювілею закладу зошит спогадів одного із фундаторів циклової комісії оркестрових духових та ударних інструментів – покійного нині Михайла Олексійовича Чесновицького, випускника Московського інституту військових диригентів, який самовіддано працював в училищі з 1962 року. Його записи підтверджують, що у перші роки існування Черкаського музичного училища підготовка духовиків провадилась разом із виконавцями на струнних інструментах у спеціальних класах оркестрового відділу, очолюваного Г.Я.Аймановим. Вступні іспити у першого набору духовиків, що склав усього 6 осіб, здійснили викладачі – народник В.Голумеєв і теоретик О.Виконкур. У відкритих класах флейти, кларнету, труби розпочали навчання учасники художньої самодіяльності, музиканти військового оркестру. Першими навчителями майбутніх виконавців на духових інструментах стали диригенти духових оркестрів військових частин, що були розквартировані у Черкаському регіоні. Серед них Н.Власенко, С.Рибніков, І.Степаненко, А.Ригін, Г.Павлов.


ФОТО: Викладач Е.Й.КОНОНЕНКО – один із фундаторів циклової комісії оркестрових духових та ударних інструментів

Помітний слід у становленні циклової комісії оркестрових духових та ударних інструментах здійснив Едуард Йосипович Кононенко – перший в Черкаському училищі фахівець із відповідною музично-педагогічною освітою. Він із січня 1962 року очолив клас валторни і за майже десятиліття педагогічної праці (1962 - 1971) сформував і утвердив серйозні і ґрунтовні засади у навчанні і вихованні студентів-духовиків.

Спеціальні інструментальні класи відкривались поступово. З 1962 року ведуть свою діяльність класи гобоя, валторни, тромбону, перші ударники були прийняті у 1964 році, у 1965 році відкрився клас фаготу, а 1966 року – клас туби. З 1966 року і протягом 1970-х років педагоги-духовики також забезпечували навчальний процес 10-місячних курсів по підготовці керівників самодіяльних духових оркестрів, які розпочали свою роботу при Черкаській ДМШ №1, а протягом 1970-х працювали на базі училища.

Як самостійний навчально-виховний структурний підрозділ Черкаського музичного училища циклова комісія оркестрових духових і ударних інструментів працює із 1967 року. Її першими керівниками були диригент Володимир Мусенко (1967 – 1969) та трубач – випускник Львівської консерваторії Георгій Михасюк. 

Протягом 50-літньої історії навчально-виховної діяльності циклової комісії на її чолі працювали самобутні музиканти і майстерні педагоги М.Чесновицький, Ю.Соловйов, Л.Швидченко. Серед перших викладачів – тих, хто закладали підмурів’я навчально-виховного процесу, виховали сотні вправних виконавців на духових інструментах, творили традиції розвитку духової музики у Черкаському регіоні, М.Скрипник, П.Рибачок, В.Марченко, Л.Марчук, В.Сухенко, В.Слєзков, І.Свиридюк, І.Нестеренко, В.Андросов, О.Черкашин та інші. 

ВИКЛАДАЧІ, ЯКІ ОЧОЛЮВАЛИ
ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ
ОРКЕСТРОВИХ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ


Г.Е.Михасюк
1969 – 1971, 1981 – 83


М.О.Чесновицький
1971 – 1976

 
Ю.К.Соловйов
1976 – 1981

 
Л.М.Швидченко
1983 – 1991

 
В.І.Богомол
1991 – на даний час


ФОТО: ВЕТЕРАНИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ОРКЕСТРОВИХ ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

 
І.В.Свиридюк

 
В.П.Слєзков

 
В.А.Марченко

 
І.М.Нестеренко

 
В.С.Андросов

 
Л.С.Марчук

 
У процесі нелегкого становлення циклової комісії викладачі-духовики долали безліч різноманітних перешкод, як то, часта зміна адміністрації, плинність педагогічних кадрів, нестаток належно облаштованих навчальних аудиторій, брак якісних інструментів, обмеженість бібліотечного фонду у спеціалізованій літературі тощо. Велась інтенсивна праця по вихованню концертмейстерського корпусу, ліквідовувались значні прогалини у загальній і музичній підготовці вступників.


П.Й.Рибачок

Однак висококваліфіковані педагоги – випускники провідних вищих музичних навчальних закладів СРСР – виявили масу ініціативності та діловитості. Уже в перше 10-ліття своєї самовідданої роботи відділ висунувся у число кращих підрозділів училища. Своєю активною творчою діяльністю він завоював симпатію училищного колективу, а також став відомим і популярним серед трудящих Черкас і області.

ФОТО: Урок у класі валторни веде викладач Л.С.МАРЧУК (1985)

ФОТО: Урок у класі ударних веде
викладач М.О.ЧЕСНОВИЦЬКИЙ (1983)

Духовики ініціювали чимало цікавих справ у рідному навчальному закладі. Зокрема, першим гуртком хореографії вони започаткували процес позакласної гурткової роботи, випустили першу стіннівку (вона називалась «Акорд», 1972), організували перший методичний кабінет, який займався проблемами диригування (1972), створили команду КВК – переможницю обласних турнірів (1980-ті). 


ФОТО: В училищних вечорах гумору 
викладачі-духовики були серед найактивніших


ФОТО: Студентська команда КВК «Унісон» у складі вихованців циклової комісії оркестрових духових та ударних інструментів – переможниця обласного турніру клубу КВК сезону 1985 – 1986 років

Циклова комісія оркестрових духових та ударних інструментів стала зачинателем таких мистецько-громадських заходів, як марш-парадів духових інструментів (1971), свята духової музики (1972), з яких у місті почалось періодичне проведення подібних акцій. У 1970 – 1980-ті роки жодні міські і обласні урочистості (демонстрації, паради, мітинги, поважні зустрічі, народні гуляння тощо) не обходились без виступів духовиків – викладачів та студентів Черкаського музичного училища.


ФОТО: 1970-ті – духовий оркестр Черкаського музичного училища на масових гуляннях під час першотравневих свят. Диригент – Е.Й.КОНОНЕНКО. На задньому плані – відомий черкаський музикант-духовик І.Ф.Степаненко, який згодом протягом багатьох років працював у музичному училищі настройщиком

******

Нині складне і багатовимірне «господарство» циклової комісії ось уже 20 років очолює висококласний музикант, керівник класу флейти – випускник Одеської консерваторії Василь Іванович Богомол. Вмілий і чутливий голова формує стиль керування на основі врахування психологічних особливостей кожної творчої індивідуальності. Аура захопленості своїм інструментом, яку неухильно примножує В.І.Богомол, спонукає його учнів до наполегливої праці. Виконавці на флейті не один раз здобували звання лауреатів і дипломантів на всеукраїнських та міжрегіональних конкурсах.

Спеціаліст вищої категорії із багаторічним педагогічним стажем, викладач-методист, В.І.Богомол як демократичний керівник стимулює мистецьку активність колег, сприяє вибудовуванню творчої атмосфери взаємної довіри і співробітництва. Нинішній викладацький склад відділу – це досвідчені фахівці, які забезпечують високий рівень навчання молодих спеціалістів. Програма навчання охоплює як осягнення основ виконавської майстерності на всіх сучасних оркестрових інструментах, так і оволодіння професією викладача, а також набуття навичок керівника оркестру чи ансамблю. 

ФОТО: ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ОРКЕСТРОВИХ ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ у ювілейний 50-й рік Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського

СИДЯТЬ (зліва-праворуч): М.М.ЯКОВЕНКО – викладач класу труби, В.І.БОГОМОЛ – викладач класу флейти, голова циклової комісії оркестрових духових та ударних інструментів; заслужений працівник культури України В.В.БРЕСЛАВСЬКИЙ – викладач класу туби, керівник духового оркестру. СТОЯТЬ: А.М.ОНОШКО – викладач класу труби; С.А.УДОД – викладач класу тромбона; О.С.СМІРНОВ – викладач класу гобоя та методичних дисциплін; Ю.М.ПАВЛЕНКО – викладач класу фаготу; С.М.ЦИМБАЛ – викладач класу кларнета; М.І.НЕВЕРКОВЕЦЬ – викладач класу валторни та методичних дисциплін.


Переважна більшість викладачів – це колишні випускники Черкаського музичного училища, які, здобувши вищу освіту, повернулися у рідні стіни. Використовуючи новітні методики фахового і загальномузичного спрямування, спираючись на досвід кращих вітчизняних та європейських викладачів-виконавців, вони з великим натхненням працюють із молодими музикантами, демонструють високу майстерність у роботі з творчими колективами. Мистецькі досягнення студентських колективів і солістів духового відділу, безумовно, були б не можливі без активної діяльності педагогів у пошуках нових цікавих музичних творів, обробок, аранжувань і перекладень для різних складів ансамблів. 


ФОТО: Студентський диксиленд вітає рідне училище з 25-річчям (1986)
ФОТО (праворуч): Урок у класі туби зі студентом В.Бреславським (нині – викладач училища) проводить В.П.МАРЧЕНКО (1985)

 


 ФОТО:

Заслужений працівник культури України В.В.БРЕСЛАВСЬКИЙ передає свій досвід студенту С.Міньку. Концертмейстер О.В.ПОНОМАРЕНКО (2011)

 

ФОТО:
 
Викладач класу труби А.М.ОНОШКО, виховуючи лауреатів всеукраїнських конкурсів, знайомить своїх студентів зі славними традиціями і перемогами

 

ФОТО:

Навчальний процес у практичних умовах.

Під час концертного виступу камерного оркестру Черкаської філармонії студенти і викладачі поруч

 

ФОТО:

Відома пристрасть студентів-духовиків до свого фаху – щоб повправлятись у грі на улюбленому інструменті, вони використовують будь-який час і будь-які можливості.

Картинка з «духового» життя «На перерві»


Усі викладачі-духовики – активні учасники музичного життя міста, вони постійно виступають у різноманітних ансамблях і оркестрах як артисти, солісти і диригенти.


ФОТО: Диксиленд у складі викладачів циклової комісії на будь-яких концертах публіка зустрічає із великим захватом


Значна кількість студентів-духовиків Черкаського музичного відзначена різними нагородами на регіональних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Серед перших «переможців» – лауреати всеукраїнського конкурсу Сергій Савченко (флейта), Іван Беженар (валторна). Студенти циклової комісії постійні учасники і переможці в різних номінаціях серії конкурсів «Сурми», де змагаються виконавці на духових інструментах серед учнівської молоді. 

ФОТО:

Втомлені після змагань, але з радістю звершень повертаються із Дніпропетровська до рідного училища переможці всеукраїнського конкурсу виконавців на духових інструментах серед учнівської та студентської молоді «Дніпровські сурми – 2009»

Зліва-праворуч: студенти-лауреати В.Петренко, О.Борозненко, С.Гусарова, М.Матлах та керівник команди Черкаського музичного училища В.І.БОГОМОЛ


2010 року конкурс «Дніпровські сурми» Черкаське музичне училище приймало і проводило у своїх стінах.


ФОТО: Вихованці циклової комісії та їх наставники після успішного завершення всеукраїнського конкурсу «Дніпровські сурми-2010», що проводився на базі Черкаського музичного училища

******

Однією із суттєвих особливостей реалізації професії музиканта-духовика на відміну від інших видів музичної діяльності є не стільки сольне виконавство, а скоріше оркестрова практика. Гра в оркестрі та ансамблі надзвичайно стимулює виконавську активність молоді, це – серйозна школа зростання її професійної досконалості.

Клас духового оркестру в Черкаському музичному училищі став функціонувати з 1966 року. До цього часу студенти проходили оркестрову практику в класах ансамблю, у самодіяльних духових оркестрах міського палацу піонерів і школярів, а також у виконавських колективах ДМШ №1.

З 1967 року духовий оркестр Черкаського музичного училища – активний учасник мистецько-громадського життя Черкас. Варто зазначати, що до появи в обласному центрі муніципального духового оркестру училищний колектив фактично ніс основне навантаження по музичному забезпеченню різних заходів у культурному і громадському житті міста. Для підтвердження згадаємо успішну і яскраву гру училищного духового оркестру на таких важливих міських заходах як, наприклад, урочистості до дня народження Т.Шевченка, відзначення 200 років із дня народження Л.Бетховена, 250-річчя вітчизняної духової музики, 50 років СРСР, пам’ятних дат свята Перемоги, перезахороненні останків героїв Великої Вітчизняної війни і відкритті меморіального комплексу «Холм Слави», відкритті обласної дошки пошани, зустрічі державних делегацій і таке інше.


ФОТО:

Листопад 1965 року – студенти і викладачі циклової комісії духових та ударних інструментів на демонстрації


ФОТО:

Травень 1972 року – міське свято духової музики. Урочиста хода духового оркестру Черкаського музичного училища, попереду – керівник оркестру М.ЧЕСНОВИЦЬКИЙ


 

 ФОТО:

1970-ті – викладачі М.ЧЕСНОВИЦЬКИЙ і Ю.СОЛОВЙОВ разом із духовим оркестром під час урочистостей на святі Перемоги


ФОТО:

1970-ті – духовий оркестр у черкаському Ювілейному парку після виступу на обласному святі народної творчостіФОТО: 1980-ті роки – після параду і концерту на честь свята 9 Травня. Духовий оркестр Черкаського музичного училища на чолі з диригентом П.Й.РИБАЧКОМ (3-й праворуч) і головою циклової комісії В.І.БОГОМОЛОМ (8-й праворуч) у міському парку Перемоги


ФОТО:

1980-ті роки – духовий оркестр Черкаського музичного училища на обласній спартакіаді


Оркестр духових інструментів Черкаського музичного училища – нині відомий у Черкаській області та на мистецьких теренах України творчий колектив. Він – лауреат обласних фестивалів духової музики, переможець міжнародного конкурсу духової музики «Сурми» у м. Рівне (2002), володар Гран-прі Всеукраїнського фестивалю духової та естрадної музики «Таврійські сурми – 2009». Міцне фахове підґрунтя оркестру було закладено його першими керівниками М.О.Чесновицьким і П.Й.Рибачком. Їх надбання плідно продовжує вихованець рідного училища, випускник Донецької консерваторії, заслужений працівник культури України Володимир Васильович Бреславський. Йому вдалося підняти статус оркестру з навчального підрозділу на рівень мистецького колективу, котрий став окрасою багатьох сценічних майданчиків нашого краю. 

ФОТО:
Духовий оркестр Черкаського музичного училища під орудою заслуженого працівника культури України Володимира БРЕСЛАВСЬКОГО виступає на урочистостях до 150-річчя П.І.Чайковського, солістка – заслужена артистка України  Олена МАЛЬЦЕВА


Духовий оркестр Черкаського музичного училища здійснював виїзні концерти до міст Умань, Полтава, Кіровоград. Під проводом В.Бреславського брав участь в урочистостях у столиці України з нагоди 50-річчя утворення Черкаської області (2004). Його виступи з великим успіхом відбуваються не лише у щорічних звітних концертах, він – жаданий гість у актових залах загальноосвітніх шкіл, на міських святах. Відбуваються шефські концерти перед робітниками і службовцями, здійснюються виїзди у районні і міські будинки культури. 


ФОТО: Філармонічний виступ духового оркестру Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського під час звітного концерту рідного навчального закладу. Диригент – заслужений працівник культури України Володимир БРЕСЛАВСЬКИЙ


Блискуче обдарований музикант, яскрава оригінальна особистість, вдумливий і майстерний інтерпретатор, В.Бреславський, урахувавши розмаїті слухацькі уподобання, підготував ефектний, темброво промовистий концертний репертуар, який налічує кілька десятків творів – від старовинної музики до найсучасніших оркестрових композицій.

******

За 50-річну історію циклової комісії оркестрових духових та ударних інструментів Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського диплом молодшого спеціаліста отримало більше 800 прекрасних музикантів-професіоналів. Третина з них здобула вищу освіту в музичних вишах України. Наші випускники складають основу Черкаського муніципального духового оркестру, працюють на музично-педагогічній ниві у школах естетичного виховання, музичних училищах та училищах культури, із професійними та аматорськими колективами мережі культурно-освітніх центрів, диригентами та артистами муніципальних, військових, академічних оркестрів, а також на адміністративних посадах у галузі мистецтва і культури.


ФОТО: Шлях до європейського визнання випускник консерваторії у м. Піза (Італія) і лауреат багатьох міжнародних конкурсів флейтист Станіслав ЗУБИЦЬКИЙ починав у стінах Черкаського музичного училища


ФОТО:
Випускник Черкаського музичного училища – доцент кафедри мідних духових інструментів Московської консерваторії ім. П.І.Чайковського
заслужений артист Росії Юрій ВЛАСЕНКО


Різнопланова діяльність викладачів відділу оркестрових духових та ударних інструментів – переконливий приклад високого професіоналізму і справжнього творчого натхнення. Надбання наших випускників поповнюють вітчизняний потенціал фахових музичних кадрів у сфері оркестрового виконавства та національну культурну спадщину.

------------------------------------------------------
Адміністрація Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського буде вдячна відвідувачам сайту за надання додаткової об’єктивної інформації (факти, спогади, фото тощо) щодо того, як складалася мистецька доля його випускників. Ваші відгуки, побажання, уточнення, доповнення у коректній формі відсилайте на електронну адресу    muza-p@neocm.com    або    pomogaj@ukr.net

        chm

21-02-2020


26 лютого 2020 о 14.45 - Концерт лауреатів VIII конкурсу пам'яті С.С. Гулака-Артемовського 


16-02-2020


19 лютого 2020 о 14.45 - Концерт фортепіанної музики Анастасії Толстоног 


08-02-2020


14 лютого 2020 о 15-00 - Майстер-клас Сергія Радзецького. Презентація стилю виконання, який відкриває бас-гітару як сольний інструмент 


06-02-2020


12 лютого 2020 о 14.45 - "Все починається з любові". Концерт до Дня закоханих 


05-02-2020


14 лютого 2020 о 15.30 - Нова музика у Новий рік, концерт. Соня Сульдіна, скрипка, Швейцарія, Софія Судьдіна, фортепіано, Викладач ДМШ №12 


30-01-2020


29 січня 2020 відбулася зустріч-навчання студентів та викладачів училища з начальником навчально-методичного центру захисту та безпеки життєдіяльності 
22 січня 2020 на виховній годині були проведені тематичні уроки просвітницького змісту на тему – «День соборності: як українські землі об’єднались в одній державі» 


18-01-2020
Положення про VІІІ училищний конкурс НА КРАЩЕ ВИКОНАННЯ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ Конкурс присвячується пам’яті покровителя нашого навчального закладу – славетного співака і композитора Семена Степановича Гулака-Артемовського. Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці», котра щороку проводиться на базі Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра, належить до числа перших в Україні та найбільш вагомих науково-практичних форумів молодих перспективних науковців у царині музичного мистецтва. 


17-01-2020


22 січня 2020 о 14.45 - Великий концерт «Святкові спогади» 


15-01-2020


20 січня 2020 о 10.00 - Майстер-клас професора Вищої академії музики м. Цетіньє (Чорногорія) Олексія Молчанова 
17 січня 2020 о 16.30 - Концерт фортепіанної музики професора Вищої академії музики м. Цетіньє (Чорногорія) Олексія Молчанова 


03-01-2020


Графік ліквідації академічної заборгованості студентів за 1, 3, 5, 7 семестри 2019-2020 навчального року 


24-12-2019


23 листопада 2019 р. студентки ІІІ та IV курсів відділу теорії музики Черкаського музичного училища ім. С.С. Гулака-Артемовського разом зі своїм науковим керівником Галиною Пшенічкіною взяли участь у Другій всеукраїнській конференції молодих дослідників народної музики 


23-12-2019


14 грудня 2019 в Черкаському музичному училищі ім. С.С. Гулака-Артемовського зібралися талановиті юні музиканти та їх викладачі з музично-теоретичних дисциплін. Тут, за підтримки Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської облдержадміністрації, відбувся традиційний щорічний Обласний конкурс з сольфеджіо «Ключ до майстерності» 


 
© Черкаське музичне училище ім. С.С.Гулака-Артемовського, 2009. Усі права застережені Розробка: І. Колісник