циклові комісії- концертмейстерства і загального фортепіано
НОВИНИ, ПОДІЇ, АФІША
З історії
До 50-річчя Черкаського музичного училища
ім. С.С.Гулака-Артемовського (2011 рік)

У навчальному процесі та концертній практиці виконавців на струнних, духових, народних інструментах, а також вокалістів завжди значну і активну роль відігравали піаністи-концертмейстери, від мистецького рівня яких залежали творчі досягнення молодих солістів. Звучання фортепіано, передаючи наповненість звукового колориту оркестру, створює вигідний і насичений фон, на якому рельєф соліста сприймається особливо проникливо та виразно.

Діяльність концертмейстера не така проста, як здається на перший погляд. У ній об'єднуються творчі, педагогічні і психологічні складові – нерозривні у навчальних, концертних і конкурсних ситуаціях. При спільному музичному виконанні необхідно однаковою мірою як прагнення захопити партнера своїм задумом, так і уміння захопитися задумом партнера, зрозуміти його наміри і прийняти їх; творчо співпереживати під час виконання. Специфічне відчуття єдності є результатом безперервного природного контакту концертмейстера і соліста, їх взаєморозуміння і згоди. Працюючи концертмейстером, піаніст повсякчас знайомиться із новими творами, постійно розширюючи свій музичний світогляд, зростає як митець, і ніколи не втрачає інтересу до своєї роботи. Поняття концертмейстера включає не лише концертний супровід, це – ще розучування із солістами партій, уміння контролювати якість їх виконання, знання інструментальної виконавської специфіки і причин виникнення труднощів, уміння наштовхнути на правильну дорогу до виправлення.

Окрім концертмейстерства, на викладачів циклової комісії покладено завдання освоєння фортепіано студентами-інструменталістами та студентам спеціалізацій «хорове диригування» і «музичне мистецтво естради». Починаючи з 1966 року – часу започаткування відділу – і до сьогодні на фортепіано навчились, у більшій чи меншій мірі, грати декілька тисяч студентів. Можна з упевненістю стверджувати, що навички володіння фортепіано стали у нагоді багатьом випускникам Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського у їх подальшому фаховому зростанні.


Основи роботи циклової комісії загального фортепіано довелося налагоджувати її першому голові – випускниці Кишинівської консерваторії Аллі Миколаївні Остапчук. Згодом вона продовжила працю на цикловій комісії спеціального фортепіано, не одне десятиріччя керуючи її справами. Алла Миколаївна віддала Черкаському музичному училищу більше 40 років плідної творчої праці на ниві вирощування піаністичних талантів.
ФОТО:
А.М.ОСТАПЧУК – перша завідувачка циклової комісії концертмейстерства і загального фортепіано

ФОТО:
Найкращі з піаністів першого випуску рідного училища І.Є.ШЛЕЙФМАН, С.А.ДУВІНСЬКА, Н.О.ВОРОНОВА, Г.С.ГУБІНА залишились працювати 
у ньому як перші концертмейстери (1965)

Їм, а також О.Ю.Солодовнік випала місія визначати основні напрямки діяльності циклової комісії, ствер-джувати основи та принципи творчої організації.

За час існування відділу його очолювали Т.І.Мігунова, Л.І.Терещук, О.Б.Сергєєва, Ю.В.Покотило. З вересня 2005 року посаду голови циклової комісії доручено випускниці Харківської консерваторії Олені Василівні Пономаренко – вихованці рідного училища, яка достойно продовжує заповіти А.М.Остапчук – свого першого вчителя з фаху.

Концертмейстерами і викладачами загального фортепіано у різні роки працювали Р.Іванова, Л.Коміна, Т.Саламатова, В.Дружкова, О.Помелова, Т.Лоскутнікова, Т.Гук, Н.Желудова, Л.Молчанова, Е.Сєдова, О.Шеремет, Л.Кравченко.

ФОТО: ЦИКЛОВА КОМІСІЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСТВА І ЗАГАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО

Зліва-праворуч: Н.В.Оношко; І.М.Черненко; М.В.Остапенко; О.Л.Булкін; М.П.Романенко; голова циклової комісії О.В.Пономаренко; І.В.Пшенічкіна (2011)

Сьогоднішній день колективу – це творча праця досвідчених педагогів І.Богомол, О.Булкіна, Н.Воронової, І.Добромислової, А.Драгана, А.Єпіфанової, О.Єременко, О.Іванової, М.Остапенко, Ю.Покотила, О.Пономаренко, М.Романенко, І.Черненко. Молоді викладачі Н.Оношко, О.Запряткін, І.Пшенічкіна гідно продовжують викладацькі та виконавські традиції старших колег.

Більшість із них є вихованцями Черкаського музичного училища, які після його закінчення продовжили фахове шліфування у різних консерваторіях колишнього СРСР: О.Булкін – випускник Московської консерваторії; Н.Оношко, О.Запряткін закінчили Одеську консерваторію; отримали диплом Львівської консерваторії О.Єременко та О.Іванова; А.Драган, О.Пономаренко навчались у Харківській консерваторії, М.Романенко, І.Пшенічкіна – у Донецькій, а М.Остапенко закінчила консерваторію у Ташкенті.

******

Старійшини циклової комісії загального фортепіано, які ось уже більше 40 років тут плідно працюють, – викладачі Н.О.Воронова та І.Б.Добромислова. Наталія Олександрівна Воронова з початку своєї трудової діяльності є незмінним концертмейстером навчального хору. Ірина Бори-сівна Добромислова не пориває професійних зв’язків із відділом народних інструментів. Маючи великий викладацький та концертмейстерський досвід, Н.Воронова та І.Добромислова завжди допомагають своїм молодшим колегам у складних ситуаціях слушною порадою і професійною підтримкою.

ФОТО:
Ветеран циклової комісії І.Б.ДОБРОМИСЛОВА – досвідчений концертмейстер, викладач загального фортепіано та мудрий наставник молоді

Співпраця із творчими колективами музичного училища – неодмінна складова професійної діяльності найбільш фахових концертмейстерів. Викладач А.Єпіфанова виконує фортепіанні партії у духовому оркестрі. З ним вона брала участь у міжнародному конкурсі духових оркестрів (Рівне, 2002), у міжнародному фестивалі духової музики (Мелітополь, 2009), виступала на багатьох концертах за участю оркестру. Викладач О.Пономаренко виконує партії фортепіано в оркестрі народних інструментів. Студенти, які здобувають фах естрадного фортепіано, граючи в біг-бенді, переймають у неї досвід майстерного виконанні партій клавішних інструментів.

ФОТО:
А.М.ЄПІФАНОВА як виконавець партії фортепіано успішно співпрацює із лауреатом міжнародних конкурсів духовим оркестром Черкаського музичного училища

Усі викладачі-концертмейстери постійно виступають зі своїми студентами-солістами у численних і різноманітних концертних заходах – від тематичних лекцій-концертів, адресованих студентському колективу, до звітних концертів училища для громадськості міста та області. Більше 20 років викладачі А.Єпіфанова, І.Богомол, О.Пономаренко зі студентами відділу оркестрових духових та ударних інструментів беруть участь у всіляких міжрегіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах духової музики. Згодом до них доєднались А.Драган, Л.Єременко. Географія конкурсних поїздок розмаїта. Це – Донецьк, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Полтава, Ялта, Львів, Кривий Ріг, Київ. Повсюдно, виступаючи зі своїми вихованцями у конкурсній боротьбі, концертмейстери показують високий професійний рівень майстерності акомпанементу.

ФОТО:
Вихованка Черкаського музичного училища – висококласний концертмейстер і викладач загального фортепіано О.В.ПОНОМАРЕНКО не лише перший помічник молодим виконавцям в опануванні музичних творів. Вона успішно поєднує навчальну, концертну, а також адміністративну діяльність на посаді голови циклової комісії, а ще як секретар державної комісії та училищної профспілки

ФОТО:
Досвідчений концертмейстер і викладач І.В.БОГОМОЛ, супроводжуючи успішні виступи своїх підшефних солістів на різноманітних конкурсах виконавської майстерності, накопичила неабияку школу вдалого концертного виступу. Її основи вона наполегливо передає студентам-духовикам.

******

В основних напрямках діяльності циклової комісії загального фортепіано склалася достойна традиція, що викладачі відділу нерідко з успіхом виконують обов’язки керівників академічних студентських груп. Турботливими захисниками інтересів молоді виступали Н.Воронова, О.Пономаренко, А.Єпіфанова, І.Богомол, О.Єременко, М.Романенко, О.Запряткін. Тривалий час постійним і надійним куратором групи молодших студентів-народників була І.Добромислова. Сьогодні цю почесну естафету перехопили викладачі І.Пшенічкіна та Н.Оношко.


ФОТО: Класний керівник І.Б.ДОБРОМИСЛОВА зі студентами своєї академічної групи. Вистава на свято всіх закоханих у день св. Валентина, яку підготували разом із куратором молодші «народники» пройшла «на ура»

ФОТО:
Класний керівник групи студентів спеціалізації «духові інструменти» концертмейстер Н.В.ОНОШКО значну увагу приділяє залученню своїх вихованців до концертно-просвітницької діяльності. Репетиція концертного номеру для програми студентської філармонії

Серед концертмейстерів і викладачів загального фортепіано панує доброзичлива атмосфера, взаємоповага та творча співпраця згуртовують відділ зсередини. Це продукує впевненість у довгому творчому і плідному житті циклової комісії.

-------------------------------------------------
Адміністрація Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського буде вдячна відвідувачам сайту за надання додаткової об’єктивної інформації (факти, спогади, фото тощо) щодо того, як складалася мистецька доля його випускників. Ваші відгуки, побажання, уточнення, доповнення у коректній формі відсилайте
на електронну адресу
muza-p@neocm.com або pomogaj@ukr.net

        chm

21-02-2020


26 лютого 2020 о 14.45 - Концерт лауреатів VIII конкурсу пам'яті С.С. Гулака-Артемовського 


16-02-2020


19 лютого 2020 о 14.45 - Концерт фортепіанної музики Анастасії Толстоног 


08-02-2020


14 лютого 2020 о 15-00 - Майстер-клас Сергія Радзецького. Презентація стилю виконання, який відкриває бас-гітару як сольний інструмент 


06-02-2020


12 лютого 2020 о 14.45 - "Все починається з любові". Концерт до Дня закоханих 


05-02-2020


14 лютого 2020 о 15.30 - Нова музика у Новий рік, концерт. Соня Сульдіна, скрипка, Швейцарія, Софія Судьдіна, фортепіано, Викладач ДМШ №12 


30-01-2020


29 січня 2020 відбулася зустріч-навчання студентів та викладачів училища з начальником навчально-методичного центру захисту та безпеки життєдіяльності 
22 січня 2020 на виховній годині були проведені тематичні уроки просвітницького змісту на тему – «День соборності: як українські землі об’єднались в одній державі» 


18-01-2020
Положення про VІІІ училищний конкурс НА КРАЩЕ ВИКОНАННЯ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ Конкурс присвячується пам’яті покровителя нашого навчального закладу – славетного співака і композитора Семена Степановича Гулака-Артемовського. Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці», котра щороку проводиться на базі Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра, належить до числа перших в Україні та найбільш вагомих науково-практичних форумів молодих перспективних науковців у царині музичного мистецтва. 


17-01-2020


22 січня 2020 о 14.45 - Великий концерт «Святкові спогади» 


15-01-2020


20 січня 2020 о 10.00 - Майстер-клас професора Вищої академії музики м. Цетіньє (Чорногорія) Олексія Молчанова 
17 січня 2020 о 16.30 - Концерт фортепіанної музики професора Вищої академії музики м. Цетіньє (Чорногорія) Олексія Молчанова 


03-01-2020


Графік ліквідації академічної заборгованості студентів за 1, 3, 5, 7 семестри 2019-2020 навчального року 


24-12-2019


23 листопада 2019 р. студентки ІІІ та IV курсів відділу теорії музики Черкаського музичного училища ім. С.С. Гулака-Артемовського разом зі своїм науковим керівником Галиною Пшенічкіною взяли участь у Другій всеукраїнській конференції молодих дослідників народної музики 


23-12-2019


14 грудня 2019 в Черкаському музичному училищі ім. С.С. Гулака-Артемовського зібралися талановиті юні музиканти та їх викладачі з музично-теоретичних дисциплін. Тут, за підтримки Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської облдержадміністрації, відбувся традиційний щорічний Обласний конкурс з сольфеджіо «Ключ до майстерності» 


 
© Черкаське музичне училище ім. С.С.Гулака-Артемовського, 2009. Усі права застережені Розробка: І. Колісник